نکته های کوچک زندگی

سالها پیش کتابی با همین نام را مطالعه کردم و برخی از نکاتش رو به انتخاب خودم یادداشت کردم تا گاهی اوقات با خودم مرور کنم. از آن زمان تا بحال برای بنده مفید بوده اند بنابراین تصمیم گرفتم آنها را در اینجا نیز منتشر کنم بلکه برای افراد دیگری هم مفید واقع شود.

جلودار باش.
فراوان بخند.
کار را همان دفعه اول انجام بده.


اجازه نده احساسات بر تو غلبه کند.
رابطه با کسانی که دوستشان داری و محترمند خوشبختی می آورد نه مالکیت، قدرت یا شهرت.


اولویت هایت را در زندگی مشخص کن تا هنگام مرگ، حسرت زندگی نازیسته رو نخوری.


قاطع باش حتی اگر گاهی اشتباه کنی.
جسور و شجاع باش.
به دنبال فرصت باش نه امنیت.
زندگی ات را همچون یک شگفتی بزی نه یک توجیه.


به جای استفاده از کلمه مشکل، کلمه فرصت را بکار بگیر.


پنج درصد از درآمدت را صرف امور خیریه کن.
هر وقت وسوسه شدی از والدین، همسر یا فرزندانت عیب‌جویی کنی، زبانت را گاز بگیر.


با بیان مشکلاتت دیگران را خسته نکن، برعکس همیشه سعی کن شاد و پرانرژی باشی.


ابراز مخالفت توام با خوشرویی رو یاد بگیر.
مردمدار باش، هرگز کسی رو عمدا از خودت مرنجان.
تناسب اندامت را به دست بیار و حفظ کن.
انتظاراتت را بالا نگه دار.
خودت را براحتی زیر دست و پا نینداز، یاد بگیر که کوتاه و مودبانه نه بگویی.
ازدواج موفق به این دو بستگی دارد؛ زوج مناسب یافتن و زوج مناسب بودن.
رنج ها و مشکلات را همچون فرصت هایی برای رشد و احاطه بر خود ببین که تو را قوی میسازند.


معیارهای موفقیت یعنی آرامش، سلامت و عشقی که در زندگی احساس میکنی.
غر نزن، هنگام مواجهه با کار سخت، طوری عمل کن که انگار شکست غیر ممکن است.
خوبی های دیگران را ببین.
در قرض دادن به دوستانت احتیاط کن مبادا که هر دو را از دست بدهی.
بگذار همه چیز ساده باشد.
اشتیاق داشتن را یاد بگیر حتی اگر قلبا مشتاق نباشی.
وقتی کسی را برای بار اول ملاقات میکنی، از او نپرس از چه راهی امرار معاش میکند. از مصاحبتش لذت ببر، بی آنکه به او برچسب بزنی.


حال و هوای بچگی را رها نکن.
پیش از آنکه مسئولیت نگهداری رازی را بر عهده دوستی بگذاری، دوباره فکر کن.
در خصوص ازدواج و مسائل مالی کسی اظهار نظر نکن.


هرگز بابت کاری که تمام نشده پولی نپرداز.
دوستان خوب را نگه دار.
به طرز ارضا نشدنی ای کنجکاو باش.
مثل مثبت ترین و پرشورترین کسی شو که میشناسی.
به همه سیاستمداران مشکوک باش.
هرکاری که از دستت برمی آید برای کارفرمایت انجام بده، این یکی از بهترین سرمایه‌گذاری های عمرت خواهد بود.


از دیگران در خلوت انتقاد کن و در حضور جمع از آنها تعریف و تمجید کن.
هرگز از به دست آوردن آنچه حقیقتا میخواهی ناامید نشو. کسی که آرزوهای بزرگ دارد، بسیار قویتر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد.


هرگز هنگام خشم دست به عمل نزن.
سختگیر اما رقیق القلب باش.
از افراد منفی دوری کن.
تمیز و آراسته باش.
موسیقی یاد بگیر.
هرگز به مقدسات کسی اهانت نکن.
تعویض لاستیک را یاد بگیر.
وقتی میخواهی دست به کاری بزنی، نگران بی پولی نباش. امکانات مالی محدود نعمت است نه مصیبت.
حداکثر استفاده را از شرایط بد بکن.
شجاع باش حتی اگر قلبا شجاع نیستی بدان تظاهر کن کسی تفاوت میان این دو را نمی فهمد. 


شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن…
به افکار بزرگ فکر کن، اما از شادی های کوچک لذت ببر.
اتومبیل ارزان قیمت بخر اما بهترین خانه ای را که در توان داری بخر.
در مبارزه ضربه اول را بزن، محکم هم بزن.
در روز تولدت درختی بکار.
وقتت را برای یاد گرفتن حقه های تجارت تلف نکن، در عوض خود تجارت را یاد بگیر.