شما از کدام یک از سوراخ‌های بینی تان برای تنفس استفاده میکنید؟

 


 

طبق تحقیقات جدید حدود 85%انسانها برای هربار تنفس فقط از یکی از سوراخ‌های بینی نفس میکشند و موضوع جالب‌تر اینکه الگوی تغییر تنفس از یک سوراخ به سوراخ دیگر به صورت دوره ای و تقریباً 4 ساعت یا بیشتر ممکن است طول بکشد تا تنفس از طریق دیگر سوراخ بینی انجام پذیرد اگر چه این موضوع از یک فرد با فرد دیگر و براساس موقعیت بدن یا گرفتگی بینی متفاوت است 

Image for post
Image for post


 

اولین فرد شناخته شده که روی این چرخه بینی مطالعات را شروع کرد ریچارد کایزر آلمانی متخصص بینی بود که در سال 1895 چگونگی انجام چرخه بینی را بدین شکل تشریح کرد او از وجود بافت نعوظ در بینی خبر داد و گفت این بافت نعوظ در یکی از سوراخ‌ها متورم می‌شود و سوراخ بینی را میبندد و همزمان بافت نعوظ در سوراخ دیگر جمع می‌شود تا راه تنفس باز باشد 

Image for post
Image for post


 

جالب‌تر اینکه به نظر میرسد که بسته به نوع سوراخی که شما از آن نفس میکشید ممکن است بدن و مغز شما از آنچه تنفس کرده‌اید تحت تأثیر قرار گیرد 
 

به عنوان مثال یک مطالعه در سال 1988 نشان داد که تنفس از سوراخ بینی راست میزان گلوکز خون را به طور قابل توجهی افزایش میدهد در حالی که تنفس از سوراخ دیگر بینی نتیجه ی عکس دارد از این رو حدس زده می‌شود که چرخه های غیرطبیعی بینی مانند تنفس از سوراخ بینی راست ممکن است یکی از عوامل مؤثر در دیابت باشد

 

مطالعه ی دیگری در سال 1993 نشان داد که وقتی از سوراخ بینی راست نفس میکشیم اکسیژن بیشتری نسبت به سوراخ دیگر بینی وارد بدن می‌شود 

 

اما موضوع جالب‌تر مربوط به مطالعه سال 1994 است که نشان داد هنگامی که از سوراخ بینی چپ نفس میکشیم نیمکره راست مغز فعال تر و مسلط تر خواهد بود و هنگامی که از سوراخ بینی راست نفس میکشیم نیمکره سمت چپ فعال تر خواهد بود

 

این چرخه کاملاً طبیعی است و به صورت دوره ای اتفاق می‌افتد با این حال شما میتوانید تنفس را از یک سوراخ به سوراخ دیگر را صورت دلخواه تغییر دهید مثلاً وقتی به پهلو دراز کشیده‌اید بعد از حدود 15 دقیقه بافت نعوظ در طرفی که روی آن خوابیده متورم می‌شود و طرف دیگر تورم خود را کاهش میدهد تا تنفس هنگام خواب هم از طریق بینی ممکن باشد  به همین دلیل تصور می‌شود که این چرخه بینی باعث می‌شود که در طول خواب در فواصل بسیار منظم طرف خواب خود را تغییر دهیم بنابراین هنگام خواب تمایل داریم از یک طرف به طرف دیگر بچرخیم