هات جر چیست؟ (HOTJAR)
 

#Hotjar یک ابزار تجزیه و تحلیل وب و بازخورد کاربران است که به صاحبان وب‌سایت بینشی در مورد نحوه تعامل کاربران با وب‌سایت خود ارائه می‌دهد. ویژگی‌هایی مانند نقشه‌های حرارتی، ضبط جلسات، نظرسنجی‌های بازخورد و نظرسنجی‌ها را ارائه می‌دهد تا به صاحبان وب‌سایت کمک کند تا درک کنند که کاربران چگونه با سایت خود درگیر هستند و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد چگونگی بهبود آن بگیرند.

 در این ویدئو که در شرکت #طراحی_سایت در قزوین #ورناوب تهیه شده است توجه فرمائید. https://vornaweb.ir

Hotjar می تواند ابزار ارزشمندی برای کسب و کارهایی باشد که به دنبال بهینه سازی تجربه کاربری وب سایت خود و افزایش نرخ تبدیل هستند.