علمی و آموزشی

آزمون توفل (TOEFL) یکی از معتبرترین آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی است که توسط موسسه‌ی آموزشی ایبتس برگزار می‌شود. این آزمون برای ارزیابی مهارت‌های زبان انگلیسی شخصها که به عنوان زبان اصلی خود ندارند، استفاده می‌شود.

آزمون تافل در دو نسخه٬ تافل iBT و تافل PBT برگزار می‌شود. نسخه iBT (تعاملی) شامل چهار قسمت شنیداری (Listening)، خواندن (Reading)، صحبت کردن (Speaking) و نوشتن (Writing) است و توسط رایانه ارزیابی می‌شود. نسخه PBT (کاغذی) کمتر استفاده می‌شود و شامل سه قسمت شنیداری، خواندن و نوشتن است.

در آزمون تافل، مهارت‌های شنیداری، خواندن و نوشتن با استفاده از متن‌ها، سوال‌ها و تمرین‌های متنوع ارزیابی می‌شوند. قسمت صحبت کردن نیز با انجام تمرین‌های شفاهی از طریق رایانه بررسی می‌شود. نمره‌دهی تافل بر اساس سیستم 0 تا 120 است و نمره‌ی حداقلی مورد قبول برای مراکز آموزشی و ادارات مختلف ممکن است متفاوت باشد.

نمره‌ی تافل معمولاً برای تحصیل در دانشگاه‌ها و مدارس بین‌المللی، درخواست ویزا، تقاضای کار و یا اهداف شغلی به کار می‌رود. آزمون تافل به متقاضیان امکان می‌دهد تا مهارت زبان انگلیسی خود را نشان دهند و قدرت خواندن، نوشتن، شنیداری و صحبت کردن در محیط‌های تحصیلی و کاری را بهبود بخشند.