روانشناسی کودکان 5 ساله

نکات کلیدی

  • کودکان 5 تا 8 ساله، بهتر می توانند صداها و نحوه ی ساخت کلمات را درک کنند. این امر به آنها کمک می کند تا خواندن را بیاموزند.
  • با رسیدن کودکان به سن 5 سالگی، می توان تمام حرف ها و صحبت های آنها را درک کرد.
  • درک و استفاده کودکان 5 تا 8 سال از دستور زبان در حال پیشرفت است. جملات مورد استفاده و قصه گویی آنها نیز بتدریج پیچیده تر می شود.
  • در این سن کودکان در حال یادگیری کلمات بیشتری هستند.

توسعه مهارت های زبان در کودکان 5 تا 8 سال

کودکان در پنج سالگی می دانند که کلمات از صداها و هجاهای مختلف ساخته شده اند. آنها می توانند کلماتی را که با یک صدا شروع می شوند (مانند سس و سالاد) تشخیص دهند. علاوه بر این می توانند به کلماتی که یکسان هستند (مانند دایی و چایی) توجه کنند و با آنها قافیه بازی کنند.

کودکان در 5 تا 6 سالگی ممکن است برخی (یا همه) صداهای حروف الفبا را بدانند. این اولین گام مهم در یادگیری خواندن است. در این سن کودکان همچنین یاد می گیرند که صداها با هم ترکیب می شوند و به کلمات تبدیل می گردند. به عنوان مثال هنگامی که حروف “ت”، “و”، “پ” کنار هم قرار می گیرند، کلمه ی “توپ” تشکیل می شود