نحوه دفاع از پايان نامه : در جلسه دفاع از پايان نامه چه مي گذرد؟!

يكي از مهمترين بخش هاي پايان نامه كه امروزه شاهد آن هستيم و بسياري از دانشجويان درگير آن هستند دفاع از پايان نامه مي باشد. شما زحمت كشيده و مدت زمان مشخصي در گير انجام پژوهش پايان نامه و نوشتن آن بوده ايد در نهايت نوبت به اين مي رسد كه در جلسه دفاع پايان نامه حاضر شده و از كار و تحقيق خود در مقابل اساتيد داور دفاع كنيد. از انجا كه اين جلسه بسيار اهميت دارد و درصد زيادي از نمره پايان نامه را تعيين مي كند بر آن شديم تا در اين مقاله در مورد نحوه دفاع از پايان نامه صحبت مي كند.

براي خريد آموزش كامل و كاربردي دفاع دانشجويي از سايت فرشته ايران نژاد كليك كنيد.

دفاع از پايان نامه چگونه است؟

گام نهايي شما براي فارغ التحصيلي و گرفتن مدرك تحصيلي خود در دوره هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد و دكتري حاضر شدن در جلسه دفاع پايان نامه و دفاع از آن مي باشد. ديده شده است كه بسياري از دانشجويان به علت عدم آشنايي درست با اين واقعه دچار استرس و نگراني در طول تحصيل و تنظيم پايان نامه مي شوند كه ممكن است كيفيبت تحصيل و كارشان را پايين بياورد. به اين دليل آشنايي با كارهايي كه بايد در دفاع از پايان نامه خود انجام دهيد امري ضروري و مهم مي شود.

جلسه دفاع پايان نامه چيست؟

جلسه اي است بين نيم تا يك ساعت كه بايد شما پس از تعيين وقت قبلي و آماده شدن پايان نامه، برگذار كرده و در آن در برابر اساتيد داور خارجي و داخلي كه توسط دانشگاه تعيين شده اند، اساتيد راهنما و مشاور و همچنين استاد نماينده دانشگاه حاضر شده و به سوال هاي آنان پاسخ داده و از تحقيق انجام گرفته دفاع كنيد. نكته اي كه بهتر است به ياد داشته باشيد اين است كه در جلسه دفاع بايد حضوري موفق و پر رنگي داشته باشيد. در ادامه با روند اجراي جلسه دفاع بيشتر آشنا مي شويم تا بتوانيد آمادگي بهتري براي آن داشته باشد. در مقالات بعدي در مورد شيوه ها و نكاتي كه براي موفقيت در اين واقعه بهتر است رعايت كنيد تا موفقتر عمل كنيد بحث خواهيم كرد.

نحوه دفاع از پايان نامه

در اولين قدم بايد جلسه دفاع قبل از ورود حضار و داوران آماده گردد و وسايل پذيرايي در جايگاه مخصوص خود قرار گيرد. خلاصه اي از پايان نامه و كار تحقيقاتي شما بايد به صورت پاور پوينت اماده گرديده و در صفحه نمايش سالن جلسه در هنگام ارايه 15 تا بيست دقيقه اي شما پخش شود. 15 تا 20 دقيقه اول جلسه دفاع به توضيحات دانشجو مبتني بر كاري كه براي پايان نامه انجام داده است و تحقيق كه كرده است اختصاص پيدا مي كند. دانشجو بايد با ياد و نام خدا شروع به صحبت كند و مرسوم بر اين است تا در ابتداي سخن از داوران و حضار كه در دفاع حاضر شده اند تشكر كند.

دانشجو سپس بايد موضوع و عنوان پژوهش و پايان نامه خود را به همراه نام اساتيد راهنما و مشاور، بيان كرده و از آنجا اغاز به توضيح تحقيق انجام گرفته كند. وي بايد ابتدا دلايل انتخاب موضوع را گفته و مرحله به مرحله و به صورت خلاصه تمام مراحل انجام گرفته تحقيق و همچنين نتايج آن را به گونه اي ارايه دهد كه سخنراني وي بيشتر از 20 دقيقه نگردد. بايد ياداور شويم كه در ديد بسياري از داوران پايان نامه، تسلط دانشجو در اين ارايه 20 دقيقه اي و تحقيق كه انجام داده است مي تواند نقش موثري بر نمره اي كه به وي مي دهند، داشته باشد. در انتهاي سخنراني با نتيجه گيري از تحقيق و پيشنهاد تحقيقات آينده، فرد بايد ارايه حضوري خود را به پايان ببرد.

بعد از اينكه سخنان دانشجو به پايان رسيد نوبت به اساتيد راهنما و مشاور مي رسد كه نكات تكميلي و حرف هاي خود را بزنند و پس از آن به حضار و مهمانان وقت داده مي شود كه اگر در خصوص تحقيق ارايه شده سوال يا پرسشي دارند ارايه نمايند كه دانشجو بايد به اين پرسش ها پاسخ دهد. پس از اينكه اين پرسش و پاسخ به اتمام رسيد نوبيت به داوران جلسه دفاع مي رسد كه هر كدام نظرات و سخنان خود را در زمينه پژوهش مطرح كرده و اشكالات و سوال هايي را كه در اين زمينه دارند بيان مي كنند كه دانشجو بايد اين سوال ها را پاسخ داده و از پژوهش خود دفاع كند و به اصطلاح بايد بتواند تا داوران را قانع كند.

در انتها و اگر ديگر نكته و سوالي براي مطرح كردن از سوي داوران و اساتيد حاضر وجود نداشت جلسه دفاع به پايان رسيده و حضار و دانشجو به بيرون از سالن هدايت شده و اساتيد پس از مشورت و قضاوتي داخلي نتيجه و نمره دانشجو را به همراه فرم مربوطه به وي تحويل مي دهند.

منبع:

https://papergold.ir/fa/post/nhvh-dfae-az-paian-namh-dar-jlsh-dfae-az-paian-namh-chh-mi-gzrd