حمل و نقل گریه آور پست

وقتی به تصاویر ارسالی مشتریانم نگاه می کنم ، واقعا گریه ام می گیرد . آن همه شوق و اشتیاق و علاقه برای رسیدن یک محصول با بسته بندی مناسب و در شأن مشتری ، تبدیل می شود به یک کارتن مچاله شده و در هم کوبیده با بسته های پاره شده 

بسته بندی های پستی با شرایطی اسف بار به دست مشتری می رسد که نشانگر بی توجهی مامورین پست به اصول حمل و نقل صحیح کالا می باشد
بسته بندی های پستی با شرایطی اسف بار به دست مشتری می رسد که نشانگر بی توجهی مامورین پست به اصول حمل و نقل صحیح کالا می باشد
بسته بندی های پستی با شرایطی اسف بار به دست مشتری می رسد که نشانگر بی توجهی مامورین پست به اصول حمل و نقل صحیح کالا می باشد 

بارها در این زمینه با مشتری ها صحبت کرده ام . هر بار قبل از ارسال ، تصاویر بسته بندی ها را برای مشتریان ارسال می کنم و آنها را از کم و کیف کار خودم مطلع می کنم . اما اداره پست ، گاهی بسته ها را باز می کند و گاهی آنها را مچاله شده به مشتری ارائه می کند و حتی گاهی ، مقداری از چای داخل بسته بندی ها کم شده و باعث اعتراض مشتریان شده است . البته در همه شهرها اینطور نیست و غالبا این اشکال در باز کردن بسته بندی در شهرهای خاصی اتفاق می افتد . 

در اینترنت هم که می گشتم به مطلب جالبی در سایت شیرازه برخورد کردم که اتفاقا انگار داشت همه حرف های من را می زد و مسلما حرف دل بسیاری از افرادی است که در روند خرید و فروش اینترنتی درگیر هستند . 

در این ماجرا هم فروشنده متضرر می شود و هم خریدار 

و متاسفانه مامورین اداره پست هم توجهی به این مساله ندارند 

شاید لازم باشد مامورین اداره پست از نظر رعایت اصول حمل و نقل ، رتبه بندی شوند و چنانچه بسته بندی های پستی مچاله و پاره شده بود ، با مامور مربوطه برخورد انضباطی و اداری بعمل آید . 

به هر حال لازم است که مدیران پستی ، یک فکری به حال این موضوع بکنند. 

.

.

.

.

اگر دوست داشتید یک سر هم به سایت ما بزنید 

www.lahijmarket.ir