خرید بذر ذرت

کشت ذرت علوفه‌ای یکی از نهاده‌‌های استراتژیک در صنعت دامپروری است. فاکتورهای متعددی شامل عوامل قابل کنترل مدیریتی و عوامل محیطی غیر قابل کنترل برکیفیت علوفه تاثیر می گذارند. زمان برداشت بر عملکرد کمی و کیفی سیلاژ ذرت مؤثر است. با افزایش سن گیاه، در زمان برداشت تغییر زیادی در خوشخوراکی و قابلیت هضم آن ایجاد می شود. با استفاده از ارقام مناسب برای هر منطقه و تعیین زمان مناسب برداشت، می توان هم از لحاظ کمی و هم از نظر خصوصیات کیفی، خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه، حداکثر تولید و عملکرد را به‌دست آورد. برداشت دیر هنگام ذرت موجب افزایش عملکرد کمی شده، در حالیکه با نزدیک شدن به پایان دوره رشد گیاه، کیفیت علـوفه آن کاهش می‌یابد. متاسفانه با توجه به شرایط حاکم بر بازار علوفه ذرت و اهمیت بالای تناژ تولیدی در سودآوری صنعت تولید سیلاژ عموم کشاورزان تمایل به افزایش کمی تولید داشته و کمتر به کیفیت تولید علوفه توجه می نمایند. شایان ذکر است این روند سالهاست که کشورهای پیشرفته منسوخ شده و در خرید علوفه نه تنها تناژ بلکه آنالیز کیفیت علوفه تولیدی از نظر انرژی، فیبر و دیگر خصوصیات نیز در قیمت نهایی کاملا موثر است. با توجه به تاثیر مستقیم کیفیت علوفه در میزان شیر و گوشت تولیدی در دامپروری‌ها، لازم است به تدریج کیفیت علوفه تولیدی نیز توسط کشاورزان و دامداران محترم مورد توجه بیشتر قرار گیرد. شرکت توسعه کشت ذرت از دیرباز با دو راهکار، اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است. راهکار اول تولید طیفی از بذور هیبرید ذرت علوفه‌ای با کیفیت بالا و خصوصیات برتر همچون سازگاری با مناطق اقلیمی و تیپ خاکهای مختلف در کشور، پتانسیل بالای تولید، داشتن ساقه قوی و بلند مقاوم به ورس، کیفیت عالی از نظر انرژی و پروتئین و کاروتن و قابلیت هضم مناسب برای دام است. راهکار دوم ارائه علوفه تولیدی با کیفیت به بازار مصرف از طریق استفاده از ماشین آلات مدرن بسته بندی علوفه است.

بذر ذرت| ذرت گروه 700| سیلاژ ذرت
بذر ذرت| ذرت گروه 700| سیلاژ ذرت
بذر ذرت| ذرت گروه 700| سیلاژ ذرت