دستگاه پرکن مایعات غلیظ (عسل,سس...)

⭐️⭐️دستگاه پرکن مایعات غلیظ(عسل،مربا،سس،انواع شیره،رنگ،چسب،انواع مواد ارایشی و بهداشتی و....) ☸️☸️تمام قسمت های دستگاه از جنس استیل می باشند. ☸️☸️برخوردار از مخزن سی کیلویی می باشد. ☸️☸️قابلیت استفاده در انواع بطری و ظروف شیشه ای ☸️☸️استفاده از شیر اکچیتور بر روی نازل ها ☸️☸️استفاده از تایمر جهت تنظیم مقدار ریزش مواد ⏮️⏮️در ابتدا ظرف را در زیر نازل قرار داده و سپس براساس تایم فرآیند پر کردن شروع شده و سیلندر به کمک مخزن و به طور اتوماتیک خود را تغذیه کرده و آماده سیکل بعدی می شود. مقدار تزریق مواد به کمک پیچ رگلاژ روی سیلندر پیستون قابل تنظیم است. ⏮️⏮️دستگاه پر کن مایعات غلیظ بصورت تک نازل مناسب برای مرباجات و مایعات غلیظ ساخت می شود که بنا به درخواست مشتری این پرکن ها بصورت دو نازل، سه نازل،... و هم بصورت یا تمام اتوماتیک توسط شرکت ساخته میشود. در این دستگاه عملیات پرکردن به کمک سیلندرها انجام می شود. به این صورت که سیلندرها مایع را بنا به حجم تعیین شده داخل خود می کشند و به ظرف مورد نظر تزریق می کنند ،عملکرد و کارکرد این دستگاه مانند سرنگ های پزشکی می باشد. در این دستگاه برای هر نازل یک سیلندر مجزا طراحی می شود و مایعات رقیق و غلیظ را پر می کند. دقت بسیار بالا در پرکردن و بسته بندی این پرکن را از سایر پرکن ها متمایز می سازد.
⭐️⭐️دستگاه پرکن مایعات غلیظ(عسل،مربا،سس،انواع شیره،رنگ،چسب،انواع مواد ارایشی و بهداشتی و....) ☸️☸️تمام قسمت های دستگاه از جنس استیل می باشند. ☸️☸️برخوردار از مخزن سی کیلویی می باشد. ☸️☸️قابلیت استفاده در انواع بطری و ظروف شیشه ای ☸️☸️استفاده از شیر اکچیتور بر روی نازل ها ☸️☸️استفاده از تایمر جهت تنظیم مقدار ریزش مواد ⏮️⏮️در ابتدا ظرف را در زیر نازل قرار داده و سپس براساس تایم فرآیند پر کردن شروع شده و سیلندر به کمک مخزن و به طور اتوماتیک خود را تغذیه کرده و آماده سیکل بعدی می شود. مقدار تزریق مواد به کمک پیچ رگلاژ روی سیلندر پیستون قابل تنظیم است. ⏮️⏮️دستگاه پر کن مایعات غلیظ بصورت تک نازل مناسب برای مرباجات و مایعات غلیظ ساخت می شود که بنا به درخواست مشتری این پرکن ها بصورت دو نازل، سه نازل،... و هم بصورت یا تمام اتوماتیک توسط شرکت ساخته میشود. در این دستگاه عملیات پرکردن به کمک سیلندرها انجام می شود. به این صورت که سیلندرها مایع را بنا به حجم تعیین شده داخل خود می کشند و به ظرف مورد نظر تزریق می کنند ،عملکرد و کارکرد این دستگاه مانند سرنگ های پزشکی می باشد. در این دستگاه برای هر نازل یک سیلندر مجزا طراحی می شود و مایعات رقیق و غلیظ را پر می کند. دقت بسیار بالا در پرکردن و بسته بندی این پرکن را از سایر پرکن ها متمایز می سازد.
⭐️⭐️دستگاه پرکن مایعات غلیظ(عسل،مربا،سس،انواع شیره،رنگ،چسب،انواع مواد ارایشی و بهداشتی و....)
☸️☸️تمام قسمت های دستگاه از جنس استیل می باشند.
☸️☸️برخوردار از مخزن سی کیلویی می باشد.
☸️☸️قابلیت استفاده در انواع بطری و ظروف شیشه ای
☸️☸️استفاده از شیر اکچیتور بر روی نازل ها
☸️☸️استفاده از تایمر جهت تنظیم مقدار ریزش مواد
⏮️⏮️در ابتدا ظرف را در زیر نازل قرار داده و سپس براساس تایم  فرآیند پر کردن شروع شده و سیلندر به کمک مخزن و به طور اتوماتیک خود را تغذیه کرده و آماده سیکل بعدی می شود. مقدار تزریق مواد به کمک پیچ رگلاژ روی سیلندر پیستون قابل تنظیم است.
⏮️⏮️دستگاه پر کن مایعات غلیظ بصورت تک نازل مناسب برای مرباجات و مایعات غلیظ ساخت می شود که بنا به درخواست مشتری این پرکن ها بصورت دو نازل، سه نازل،... و هم بصورت یا تمام اتوماتیک توسط شرکت ساخته میشود.
در این دستگاه عملیات پرکردن به کمک سیلندرها انجام می شود. به این صورت که سیلندرها مایع را بنا به حجم تعیین شده داخل خود می کشند و به ظرف مورد نظر تزریق می کنند ،عملکرد و کارکرد این دستگاه مانند سرنگ های پزشکی می باشد. در این دستگاه برای هر نازل یک سیلندر مجزا طراحی می شود و مایعات رقیق و غلیظ را پر می کند.
دقت بسیار بالا در پرکردن و بسته بندی این پرکن را از سایر پرکن ها متمایز می سازد.