توهین در اینستاگرام

توهین در اینستاگرام
توهین در اینستاگرام
توهین در اینستاگرام


چیزی که اخیرا خیلی فضای اینستاگرام را سنگین و دلزننده کرده است، حجم قضاوت ها و توهین های افراد به یکدیگر است. حمله و فحاشی به سلبریتی ها، افراد سیاسی، اینفلوئنسرها و…

جریان های خبری و اجتماعی سرعت دهنده این رویداد است. کافی است یک اتفاق تازه اجتماعی، سیاسی، ورزشی و… پیش بیاید تا این توهین ها از سرگرفته شود. بطور مثال مرگ ملکه انگلیس یا جریان نژاد پرستانه آمریکا.

اوضاع جایی خیلی بدتر می شد که این فحاشی ها و توهین ها در صفحه افراد معروف اتفاق می افتاد. به این ترتیب نقل محافل و تیتر خبری میشد و در چشم به هم زدنی منتشر می شد.

پیشرفت این روند برای اینستاگرام ضربه های جبران ناپذیری به ارمغان می آورد؛ در نتیجه طی آپدیت جدید، اینستاگرام قابلیتی اضافه کرد که تا حد خیلی زیادی جلو این روند گرفته شود و آن هم قابلیت limit است. برای فعال کردن آن می توانید از راهنما تصویری و قدم به قدم جلوگیری از نفرت پراکنی در دایرکت و کامنت اینستاگرام استفاده کنید.

 

بعد از اضافه شدن این قابلیت به اینستاگرام، این چالش تا حد زیادی کنترل شد و اینستاگرام ار محبوبیت خود مراقبت کرد.