ممنوعیت صدور برگ جلب متعدد

برابر مقررات قانونی چنانچه متهم با دوبار ابلاغ که نتیجه ابلاغ هم مشخص باشد، در دادسرا حاضر نگردد، بازرپس مجاز است نسبت به صدور برگ جلب اقدام نماید، اما نکته ای که نباید از نظر دور بماند این که با وجود شکات متعدد نمی توان انتظار داشت که بازپرس برای هر شاکی یک برگ جلب مستقل صادر و در اختیار وی بگذارد و معمولاً برای اولین شاکی که درخواست برگ جلب می نماید، برگ جلب متهم صادر و در اختیار وی قرار می گیرد و با سایر تقاضاها مخالفت می گردد، در وهله اول این مخالفت نامعقول به نظر می رسد لکن با وجود مشکلات فراوانی که برای متهمین ایجاد شده است این رویه چندان هم غیرمعقول به نظر نمی رسد فرض کنیم 5 شاکی برای یک متهم 5 برگ جلب دریافت کرده باشند و متهم نیز با یکی از این برگ جلبها بازداشت و با سپردن وثیقه آزاد شود، هرچند بازپرس می تواند تمامی برگهای پنج گانه جلب را بلااثر نماید ولی از آن جا که اصل برگ جلب در ید شکات است، چهار بار دیگر ممکن است متهم نگون بخت در معرض بازداشت قرار بگیرد در حالی که برای همه برگهای جلب رفع سوء اثر شده است!!! فلذا اگر بازپرس با صدور برگ جلبهای متعدد در خصوص یک متهم با تقاضای شکات متعدد پاسخی نمی دهد، فلسفه ای پشت این عدم اقدام پنهان است و این نحوه عملکرد نمی تواند «تخلف انتظامی» و یا کم کاری مقام قضایی تلقی گردد.

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.
 https://t.me/SinaMobilee

در پیج اینستاگرام ما به آدرس:

https://www.instagram.com/Mobile.sina7/

 نیز ما را همراهی کنید.