شورای امنیت کشور: ۲۰۰ نفر در اغتشاشات اخیر جان خود را از دست دادند

*بخشی از بیانیه شورای امنیت کشور:
💢هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نگردیده است.

💢بررسی های مراجع ذی ربط نشان می دهد: در نتیجه مجموع آشوبگری‌ها اخیر تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

💢اقوام غیور و اصیل ایرانی در استانهای مرزی کشور، در مدت اخیر آماج طراحی های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی بوده‌اند.

💢در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب های وارده، شده است.

💢دانشگاه، از ابتدای اغتشاشات مورد طمع دشمن قرار داشت.

💢 مدارس نیز برای آشفته خاطر نمودن اذهان خانوادهها مورد هدف قرار گرفت.

🆔 
http://mobi7.ir
https://splus.ir/mobile_7
https://ble.ir/sina_mobile