شناسایی هشت هزار شاهد دروغ و سریالی

سامانه شهود یکی از طرح‌ها برای شناسایی وضعیت شهادت شاهدان و شناسایی شهودی است که با گرفتن پول اقدام به شهادت دادن می‌کردند، وضعیت این سامانه چگونه است و کارکرد آن چطور است؟

ثبت شهود از سال‌های قبل آغاز شده است و اطلاعات هر فردی که در مقام شاهد در دستگاه قضا شرکت می‌کند در سامانه ثبت می‌‌شود چراکه فرد ممکن است در پرونده‌ها و موارد مختلف شهادت دهد.

در مرحله دوم بعد از جمع‌آوری اطلاعات به‌دست‌آمده به پردازش اطلاعات پرداخته می‌شود و اطلاعات ناقصی که وجود داشت حذف و با استفاده از اطلاعات دقیق پردازش انجام می‌شود تا افرادی که به‌دفعات زیاد شهادت می‌دهند شناسایی شوند در این راستا 8 هزار نفر مورد شناسایی قرار گرفتند که بیش از 3 بار در سال شهادت داده‌اند.

در زمان حاضر اطلاعات فردی که در مقام قضا به‌عنوان شاهد حضور پیدا می‌کند در اختیار قاضی قرار داده می‌شود مبنی بر اینکه این شخص در یک سال اخیر چند مرتبه شهادت داده است و قاضی پرونده براساس اطلاعات موجود تصمیم می‌گیرد آیا شخص به‌عنوان شاهد حرفه‌ای شهادت داده است یا در جایگاه واقعی و به‌درستی چندین مرتبه شهادت داده است.

بنابراین قرار دادن اطلاعات فرد در اختیار قاضی پرونده می‌تواند در کاهش شهود حرفه‌ای بسیار تأثیرگذار باشد و همچنین می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای افرادی باشد که به‌دروغ شهادت می‌دهند و مانع از شهادت دروغ شود.

نویسنده : مدیر ارشد