شرایط جدید کسب درآمد از توییتر 2023

اشتراک ها می توانند به افراد در توییتر کمک کنند تا از محتوایی که ایجاد می کنند درآمد ماهانه کسب کنند. به طور خاص، ممکن است سهمی از درآمدی که توییتر از اشتراک هایی به دست می آورد، دریافت کنید که به متعهدترین دنبال کنندگان شما سطح بیشتری از دسترسی و محتوای پاداش را ارائه می دهد.