در تصادفات پایتخت کدام کاربر ترافیکی، بیشترین سهم تقصیر را دارد؟

‏سوال پیامکی برنامه ی شهر امن:
در تصادفات پایتخت کدام کاربر ترافیکی، بیشترین سهم تقصیر را دارد؟ 
۱. رانندگان خودروهای عمومی
۲. راکبین موتورسیکلت
۳. رانندگان خودروهای سواری
۴. عابرین پیاده
برای شرکت در مسابقه لطفا عدد گزینه صحیح را به شماره پیامک برنامه‌ «  10000547» ارسال نمایید.به دو نفر از افراد شرکت کنندگان در این نظرسنجی به قید قرعه کارت هدیه دو میلیون ریالی تقدیم می شود

# پلیس_راهور_تهران_بزرگ
#شهر_امن
#تهران_شهروندی
#پلیس
#شبکه_پنج
#مرگ_در_تصادف
#سوال_پیامکی
#پایتخت_آرام 
#قانون_برده_داری 
#قانون_موثر 
#بصیرت_حسینی

نقص سیستم روشنایی، چراغ های زنون و تصادفات شدید موتورسواران در تهران


# پلیس_راهور_تهران_بزرگ
#شهر_امن
#تهران_شهروندی
#پلیس
#شبکه_پنج
#تصادف
#بار
#موتورسیکلت
#زنون
#نقص_سیستم
#پایتخت_آرام 
#قانون_برده_داری 
#قانون_موثر 
#بصیرت_حسینی