بلافاصله های نافرجام در آیین دادرسی کیفری

اگر قانون آیین دادرسی کیفری را به دقت مطالعه نماییم، در 21 ماده  از مواد آن از عبارت «بلافاصله» نام برده شده، از جمله می توان به مواد 44-45-46- 57- 81- 86- 87 – 185- 188- 189- 228- 236- 251- 267- 268- 387- 391- 404- 439- 518- 519- 531 و 611 اشاره نمود، شکی نیست زمانی که مقنن از این قید در قانون استفاده می نماید قطعاً حقی از متهم و یا شاکی در معرض تفریط آنی است و این بلافاصله ها اگر به منصه عمل در نیاید، واژه های فریبنده ای خواهند بود که جز در زینت ظاهری قانون، کارآیی دیگری ندارند، اما آن روی سکه، اطاله دادرسی های با دلیل و بی دلیل در پروسه دادرسی کیفری این بلافاصله های را فدایی خواهد کرد و به بلافاصله های نافرجامی تبدیل می نماید و آن را به واژه ای لغو و بیهوده بدل خواهد کرد که امید است منظور نظر مقنن از واژه «بلافاصله» در عمل درک گردد تا حقی نهفته در پی این تدبیر، در معرض تفریط قرار نگیرد.

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.
http://mobi7.ir
در پیچ اینستاگرام به آدرس https://www.instagram.com/mobile.sina7/  نیز ما را همراهی کنید.