قرار بود كه با هم به آسمان برسیم

قرار بود كه با هم به آسمان برسیم

به ابر و ماه، به خورشید و كهكشان برسیم

 

به پایتخت "هنرمندها" سری بزنیم

به اول "پُل خواجوی اصفهان" برسیم

 

به شهر"حافظ" و "خواجو" به "آب رکن آباد"

به آستان خداوند شاعران برسیم

 

بیا به عشق صمیمانه تر سلام كنیم!

بیا دوباره به هم عاشق و جوان برسیم،

 

من از تب تو بگویم،تو از تب و تابم

بیا بیا!كه از این پس به هر دومان برسیم

 

از ابتدای سفر با من غریبه بخند!

كه عاشقانه به پایان داستان برسیم!

 

 کیومرث مرادی

 

***

آرام باش،

حوصله کن،

آب های زودگذر،

هیچ فصلی را نخواهند دید

از ریگ های ته جویبار شنیده ام

مهم نیست که مرا

از ملاقات ماه و گفت و گوی باران

بازداشته اند.

من برای رسیدن به آرامش

تنها به تکرار اسم تو

بسنده خواهم کرد...

 

حالا آرام باش

همه چیز درست خواهد شد...

همه چیز درست خواهد شد...

 

سید علی صالحی

 

قرار بود كه با هم به آسمان برسیم
قرار بود كه با هم به آسمان برسیم
قرار بود كه با هم به آسمان برسیم