قطعات شیرینگ پک (توری گالوانیزه,تیغه دوخت)

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
⚙️⚙️فروش ویژه قطعات دستگاه شیرینگ پک: *️⃣توری گالوانیزه *️⃣تیغه دوخت *️⃣المنت *️⃣پرده نسوز کوره *️⃣فن خنک کننده *️⃣گیربگس/موتور دارای روکش تفلون نسوز جنس آلومینیوم با قابلیت انتقال سریع حرارت دارای شیار نصب المنت طراحی مناسب و نصب آسان دارای تیغه سه پر دوخت و برش تیغه دوخت دستگاه شیرینگ پک که از جنس آلومینیوم ساخته شده و با رنگ تفلون پوشیده شده است. این تیغه در اکثر دستگاه های شیرینگ پک تونلی استفاده می شود که به راحتی نصب می شود و برای نصب تیغه روی دستگاه نیاز به نصاب نخواهید داشت. در قسمت پشت تیغه شیار جاسازی المنت می باشد که با نصب المنت روی تیغه حرارت به طور مستقیم به تیغه انتقال داده میشود . 09122096377 مهندس ناژ
⚙️⚙️فروش ویژه قطعات دستگاه شیرینگ پک: *️⃣توری گالوانیزه *️⃣تیغه دوخت *️⃣المنت *️⃣پرده نسوز کوره *️⃣فن خنک کننده *️⃣گیربگس/موتور دارای روکش تفلون نسوز جنس آلومینیوم با قابلیت انتقال سریع حرارت دارای شیار نصب المنت طراحی مناسب و نصب آسان دارای تیغه سه پر دوخت و برش تیغه دوخت دستگاه شیرینگ پک که از جنس آلومینیوم ساخته شده و با رنگ تفلون پوشیده شده است. این تیغه در اکثر دستگاه های شیرینگ پک تونلی استفاده می شود که به راحتی نصب می شود و برای نصب تیغه روی دستگاه نیاز به نصاب نخواهید داشت. در قسمت پشت تیغه شیار جاسازی المنت می باشد که با نصب المنت روی تیغه حرارت به طور مستقیم به تیغه انتقال داده میشود . 09122096377 مهندس ناژ
⚙️⚙️فروش ویژه قطعات دستگاه شیرینگ پک:
*️⃣توری گالوانیزه
*️⃣تیغه دوخت 
*️⃣المنت
*️⃣پرده نسوز کوره
*️⃣فن خنک کننده
*️⃣گیربگس/موتور
دارای روکش تفلون نسوز
جنس آلومینیوم با قابلیت انتقال سریع حرارت
دارای شیار نصب المنت
طراحی مناسب و نصب آسان
دارای تیغه سه پر دوخت و برش
تیغه دوخت دستگاه شیرینگ پک که از جنس آلومینیوم ساخته شده و با رنگ تفلون پوشیده شده است. این تیغه در اکثر دستگاه های شیرینگ پک تونلی استفاده می شود  که به راحتی نصب می شود و برای نصب تیغه روی دستگاه نیاز به نصاب نخواهید داشت. در قسمت پشت تیغه شیار جاسازی المنت می باشد که با نصب المنت روی تیغه حرارت به طور مستقیم به تیغه انتقال داده میشود . 09122096377 مهندس ناژ