دستگاه پرکن مایعات غلیظ 

⭐️⭐️دستگاه پرکن مایعات غلیظ(عسل،مربا،سس،انواع شیره،رنگ،چسب،انواع مواد ارایشی و بهداشتی و....) ☸️☸️تمام قسمت های دستگاه از جنس استیل می باشند. ☸️☸️برخوردار از مخزن سی کیلویی می باشد. ☸️☸️قابلیت استفاده در انواع بطری و ظروف شیشه ای ☸️☸️استفاده از شیر اکچیتور بر روی نازل ها ☸️☸️استفاده از تایمر جهت تنظیم مقدار ریزش مواد ⏮️⏮️در ابتدا ظرف را در زیر نازل قرار داده و سپس براساس تایم فرآیند پر کردن شروع شده و سیلندر به کمک مخزن و به طور اتوماتیک خود را تغذیه کرده و آماده سیکل بعدی می شود. مقدار تزریق مواد به کمک پیچ رگلاژ روی سیلندر پیستون قابل تنظیم است. ⏮️⏮️دستگاه پر کن مایعات غلیظ بصورت تک نازل مناسب برای مرباجات و مایعات غلیظ ساخت می شود که بنا به درخواست مشتری این پرکن ها بصورت دو نازل، سه نازل،... و هم بصورت یا تمام اتوماتیک توسط شرکت ساخته میشود.
⭐️⭐️دستگاه پرکن مایعات غلیظ(عسل،مربا،سس،انواع شیره،رنگ،چسب،انواع مواد ارایشی و بهداشتی و....) ☸️☸️تمام قسمت های دستگاه از جنس استیل می باشند. ☸️☸️برخوردار از مخزن سی کیلویی می باشد. ☸️☸️قابلیت استفاده در انواع بطری و ظروف شیشه ای ☸️☸️استفاده از شیر اکچیتور بر روی نازل ها ☸️☸️استفاده از تایمر جهت تنظیم مقدار ریزش مواد ⏮️⏮️در ابتدا ظرف را در زیر نازل قرار داده و سپس براساس تایم فرآیند پر کردن شروع شده و سیلندر به کمک مخزن و به طور اتوماتیک خود را تغذیه کرده و آماده سیکل بعدی می شود. مقدار تزریق مواد به کمک پیچ رگلاژ روی سیلندر پیستون قابل تنظیم است. ⏮️⏮️دستگاه پر کن مایعات غلیظ بصورت تک نازل مناسب برای مرباجات و مایعات غلیظ ساخت می شود که بنا به درخواست مشتری این پرکن ها بصورت دو نازل، سه نازل،... و هم بصورت یا تمام اتوماتیک توسط شرکت ساخته میشود.
⭐️⭐️دستگاه پرکن مایعات غلیظ(عسل،مربا،سس،انواع شیره،رنگ،چسب،انواع مواد ارایشی و بهداشتی و....)
☸️☸️تمام قسمت های دستگاه از جنس استیل می باشند.
☸️☸️برخوردار از مخزن سی کیلویی می باشد.
☸️☸️قابلیت استفاده در انواع بطری و ظروف شیشه ای
☸️☸️استفاده از شیر اکچیتور بر روی نازل ها
☸️☸️استفاده از تایمر جهت تنظیم مقدار ریزش مواد
⏮️⏮️در ابتدا ظرف را در زیر نازل قرار داده و سپس براساس تایم  فرآیند پر کردن شروع شده و سیلندر به کمک مخزن و به طور اتوماتیک خود را تغذیه کرده و آماده سیکل بعدی می شود. مقدار تزریق مواد به کمک پیچ رگلاژ روی سیلندر پیستون قابل تنظیم است.
⏮️⏮️دستگاه پر کن مایعات غلیظ بصورت تک نازل مناسب برای مرباجات و مایعات غلیظ ساخت می شود که بنا به درخواست مشتری این پرکن ها بصورت دو نازل، سه نازل،... و هم بصورت یا تمام اتوماتیک توسط شرکت ساخته میشود.