من کودک آزار بودم!

«من یک کودک آزار بودم»

 

من هیچوقت نمیتونم‌ صحنه های دلخراش که هرگونه خشونت کلامی یا فیزیکی نسبت به کودکان باشه رو تحمل کنم و حتی بتونم نگاه کنم.😖

این کار رو منفورترین کار دنیا میدونستم و حتی وقتی مینویسم هم حالمو بد میکنه 😔

و امروز متوجه شدم خود من چقدر این کار رو با کودک درون خودم انجام دادم و کودک آزاری کردم ...😭

زمانی که داد زدم نباید این حرفو بزنی، نباید اینکارو بکنی !😡

زمانی که بخاطر خواسته هاش، آرزوهاش، ترس هاش، ناامنی هاش، آزردگی هاش، حرفاش به شدیدترین روش کتکش زدم و گریه ها و هق هق هاشو نشنیدم و ظلم کردم‌ برای اینکه دیگران رو راضی نگه دارم تا منو تایید کنن.💔

منی که بیزار هستم از کودک آزاری به هر روشی، خودم با تمام توان کودک درونم رو از درد و رنج لبریز کردم.😭

 

باورم نمیشد که تا این حد نامهربونی، قدرنشناسی، گوش ندادن، توجه نکردن و دوست نداشتن رو نسبت به خودم و کودک درونم داشتم که تایید دیگران رو به دست بیارم.😔

اینکه میگن زمانی که خودتو بپذیری، شروع به تغییر دادن خودت میکنی برای من گنگ بود تا زمانی که این تلنگر منو به فکر واداشت..🙃

تلنگری که در تمام زندگی مهرطلب بودم که فقط و فقط در زندگی شخصی، کاری و دوستانه به فکر آرامش و حال خوب دیگران بودم و هیچ چیزی برای خودم نخواستم و با سکوتی که از خشم و عصبانیت و نبخشیدن خودم بوده زندگی کردم... !🙂

 

خوشحالم که تصمیم گرفتم کودک درونمو بقل بگیرم و اشک بریزم بخاطر همه چیز ..... از اینکه تصمیم دارم که دیگه نزارم گذشتم منو تعریف بکنه و کم کم به خودآگاهی برسم و کم کم به زندگی اصیل و با معنا قدم بزارم و همه چیز تازه از اینجا شروع میشه... 😌

از قدرت بخشش ...

از قدرت شجاعت ...

از قدرت ترس ها ...

از قدرت همدلی و مهر ورزیدن ...

از قدرت اطمینان و اعتماد

و از قدرت خودمون ...

برای داشتن یک زندگی اصیل و بامعنا مینویسم براتون و این ها هدیه هایی هستند که برای کودک درونم با جون و دل میخوام بزارم ♥️

 

در این مسیر با هشتگ #من_کودک_آزار_نیستم از یک حمایت قلبی و شجاعانه بگین که بخاطر تمام ظلم هایی که در حق کودک درون خود کردین و زورتون بهش رسیده بوده.

این چراغ اتفاقی نیست و شاید برای شما هم از اینجا شروع بشه....

بیصبرانه منتظر خواندن داستان های فروپاشی و از نوساخته شدن های پر از عشق شما هستم❤️

 

 

الهام گرفته شده از کتاب شجاعت نوشته دبی فورد

#من_کودک_آزار_نیستم

#زندگی_بامعنا

#تجربه_زندگی