حمله جعل Mac Address یا MAC Address Spoofing و روش مقابله با آن 

 در این پست با یکی از حملات لایه دوم ، تحت عنوان MAC Address Spoofing یا جعل MAC Address آشنا شده و روش مقابله با آن را یاد خواهیم گرفت. در این حمله مهاجم با تغییر MAC آدرس خود سعی می کند عملیات مورد نظرش را انجام دهد.به طور مثال به عکس زیر توجه کنید:

 

همانطور که در تصویر می بینید سوئیچ براساس جدول MAC خود می داند که از طریق پورت 1 خود به سرور متصل است. در این زمان مهاجم ، MAC آدرس خود را برابر سرور موجود در شبکه قرار می دهد و به سمت سوئیچ ترافیک ارسال می کند. سوئیچ با دریافت این ترافیک و بررسی MAC آدرس مبدا بسته ، فکر می کند که پورت متصل به سرور تغییر کرده در نتیجه جدول MAC خود را تغییر می دهد و از این پس ترافیکی که مقصد آن سرور است را روی پورت 2 ارسال می کند و این ترافیک تحویل مهاجم می شود و به این صورت مهاجم به اطلاعات ارسالی دیگر سیستم ها دسترسی پیدا می کند.جهت جلوگیری از این حمله می توانیم از Port Security استفاده کنیم.شما میتوانید برای مطالعه ویادگیری بیشتربه دوره ی آموزش نسوش و آموزش امنیت شبکه مراجعه کنید .