راز سوفیا به کارگردانی کارن صبور استارت میخورد 

Image for post
Image for post

 

کارن صبور کارگردانی پروژه راز سوفیا را به عهده گرفت

کارن صبور افزود:  
پروژه راز سوفیا در ژانر درام و عاشقانه است و لوکیشن این پروژه حدود شصت درصد در شهر شیراز و باقی در شهر تهران و مشهد گرفته شده است ، در این پروژه سعی کردیم به مشکلات اجتماعی جامعه و مشکلات زوج هایی که چه از نظر اقتصادی و خانوادگی و فرهنگی و اعتقادی با هم اختلاف دارند بپردازیم ، ما سعی کردیم از طریق سینما رسالت خود را انجام دهیم و به برخی از این مشکلات بپردازیم 

 

کارن صبور تاکید کرد
پروژه بطلان بطلان در پیش تولید به سر می برد فیلمنامه این پروژه در زمینه مشکلات اجتماعی و تفاوت بین نسل هاست ، پروژه بطلان همچنین به اختلاف طبقاتی که در جامعه کنونی ایجاد شده می پردازد و ما سعی کردیم در حد توان خود در این پروژه ژانر اجتماعی و کمدی  به بخشی از این مشکلات بپردازیم