وظایف واحد مدیریت منابع انسانی در سازمان ها چیست؟

وظایف واحد مدیریت منابع انسانی در سازمان ها:

  • حفظ و تقویت انگیزه کارکنان در محیطی مسالمت آمیز
  • ایجاد حس امنیت شغلی برای افراد شایسته
  • تجزیه و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان
  • بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سازمان
  • مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی (شامل برنامه ریزی نیروی انسانی، تأمین منابع انسانی، گزینش، استخدام و تثبیت آن‌ها در سازمان)
  • شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی، وضع استانداردهای واضح کاری
  • حفظ فرهنگ محیط کار و حل اختلافات و داشتن دانش حقوقی
  • برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد
  • کمک به استفاده بهینه و مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  • تعیین سیستم های پاداش برای افراد توانمند

 سازمان ها می توانند برای بالا بردن افزایش راندمان از نرم افزار مدیریت کار آنلاین و مدیریت پروژه و سیستم دبیرخانه استفاده کنند.

منبع:

https://blog.yar.cloud/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/