مشاوره فردی چیست و چه فوایدی دارد؟

مشاوره فردی، مشاوره انفرادی بین مراجع و درمانگر آموزش دیده، در محیطی امن، مراقبتی و محرمانه است. مشتری هر چه به ذهنش می رسد را بیان می کند. درمانگر در اینجا می داند که چگونه با ایجاد آرامش کافی برای بیان افکارش، اطلاعات بیشتری را از مشتری دریافت کند. با انجام این کار، مشتری می تواند جنبه هایی از زندگی خود را که دوست دارد تغییر دهد، شناسایی کند. بنابراین، به آنها کمک می کند تا درک بهتری از خود و دیگران داشته باشند. آنها پس از مشاوره می دانند چه چیزی آنها را آزار می دهد و در واقع از زندگی چه می خواهند. آنها اهداف شخصی تعیین می کنند و شروع به کار در جهت تغییر دلخواه برای زندگی سالم تر و شادتر می کنند. این به آنها امکان می دهد جنبه هایی از زندگی خود را که دوست دارند تغییر دهند شناسایی کنند. بنابراین، به آنها کمک می کند تا درک بهتری از خود و دیگران داشته باشند و اهداف شخصی تعیین کنند و در جهت تغییر مطلوب برای زندگی سالم تر و شادتر تلاش کنند.

Image for post
Image for post

مشاوره فردی چگونه کمک می کند؟

مشاوره فردی شامل مشتری می شود که در مورد احساسات، افکار، رفتارها و چیزهایی که او را آزار می دهد صحبت کند. به عنوان مثال، اگر فردی در مورد خود افکار منفی دریافت می کند که هیچ فایده ای ندارد و هیچ معنایی در زندگی ندارد یا احساس اعتماد به نفس پایینی دارد، در آن صورت درمانگر به او کمک می کند تا از آن الگوی منفی افکار خارج شود. آنها ممکن است زمانی را صرف صحبت در مورد روابط خود با دیگران، چیزهایی که در آنها خوب هستند و چیزهایی که دوست دارند متفاوت باشند، بگذرانند.

مشاور یا درمانگر برای تعیین اهداف یا شناسایی چیزهایی که دوست دارند با هم به انجام برسانند، با آنها همکاری می کند. آنها به مشتری کمک می کنند تا استراتژی های مختلفی را توسعه دهد که ممکن است به رسیدن به اهداف کمک کند. در برخی موارد، این می‌تواند به معنای کمک به مشتری برای تغییر الگوهای تفکر، یادگیری مهارت‌های جدید، تغییر رفتار، یا تغییر در نحوه احساس و ابراز احساسات باشد. به عنوان مثال ممکن است از مشتری خواسته شود که به آهنگ گوش کند و زمانی که افکار منفی به او می رسد، پیاده روی کند. این به آنها کمک می کند تا ذهن خود را منحرف کنند و چنین افکاری را دور نگه می دارند. همچنین ممکن است به آنها گفته شود که هر زمان که مشتری احساس استرس یا آسیب پذیری کرد، افکار و احساسات خود را بنویسند. مشاور یا درمانگر همچنین ممکن است به مراجعه کننده تکالیف بدهد تا بتواند برخی از چیزهایی را که در خارج از جلسات مشاوره می آموزد، تمرین کند.

Image for post
Image for post

تعداد جلسات مشاوره بستگی به شدت مشکل دارد. این مشکلات می تواند مشکلات عاطفی مانند افسردگی، اضطراب، آزار و اذیت، غم و اندوه، تروما، اعتماد به نفس پایین، احساس گناه، مشکلات بین فردی، واکنش های استرس زا و مشکلات زندگی باشد. نکته اصلی این است که آنها در درون خود احساس تعارض دارند و درد عاطفی دارند. آنها می دانند که در استرس یا مشکل هستند اما هنوز نمی توانند دلیل واقعی آن را دریابند. آنها احساس درماندگی می کنند که نتوانسته اند از این موقعیت بیرون بیایند، که آنها را آسیب پذیرتر می کند. اگرچه اغلب آنها درد خود را به عوامل بیرونی نسبت می دهند، اما چیزی که ممکن است متوجه نباشند این است که منبع عمیق تر درد آنها در دفاعی است که در دوران کودکی شکل گرفته است.

هدف از مشاوره حل این گونه مشکلات عاطفی و ایجاد یک خود سالمتر و کمتر درگیری درونی است. این باعث می شود که آنها در درون خود فکر کنند تا بدانند چه کسی هستند و در واقع چه هدفی در زندگی دارند. این به آنها کمک می کند تا دید روشنی از خود داشته باشند.