آشنایی با مهم ترین اصول آموزش فوتسال

آموزش فوتسال:

• پاس
پاس یکی از مهم ترین اصول فوتسال می باشد که باید یک بازیکن فوتسال آن را به خوبی بلد باشد. در حقیقت پاس یک عامل تکنیکی می باشد که اصل اساسی در ورزش های گروهی مانند فوتبال و فوتسال را تشکیل می دهد. اگر ورزش های گروهی مانند فوتبال یا فوتسال بدون پاس باشند یا بهتر است بگوییم بازیکنان این ورزش های گروهی این اصل را بلد نباشند تاکتیک های تیمی معنای واقعی خود را از دست می دهد.
• كنترل
یکی دیگر از اصول فوتسال کنترل می باشد که اقدامی برای در اختیار گرفتن توپ است. حتما باید این اصول فوتسال را همانند اصول فوتسال دیگر مانند پاس بلد باشید. چون سرعت مورد نیاز در فوتسال بازیکنان را مجبور به دریافت و کنترل صحیح توپ می کند تا هر چه سریع تر آن را به گردش در آورند. با یادگیری این اصل از اصول فوتسال می توانید به راحتی توپ را حین بازی کنترل کنید و آن را با یک تک ضرب در مسیر مناسب قرار دهید.
• دریبل
یکی از مهم ترین اصول فوتسال اصل دریبل می باشد و حتی می توان گفت صحنه دریبل زدن یک بازیکن بهترین و لذت بخش ترین صحنه در این بازی می باشد. اگر یک بازیکن این اصل از اصول فوتسال را به خوبی بلد باشد می تواند توپ را به هر سمتی که می خواهد ببرد بدون اینکه مهاجم بفهمد. از این رو می توان نتیجه گرفت پس از دانستن اینکه فوتسال چیست به سراغ دانستن دریبل در فوتسال چیست بروید تا بتوانید پیروز میدان باشید.

منبع:

https://blog.asansports.com/2021/04/29/%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-2/