سپاسگزاری

من از حضرت محمد مصطفی(ص) پیامبر گرامی اسلام بی نهایت سپاسگزارم که آدرس و نشانه خدا را درست به من نشان داد و من توانستم با نشانه های دقیقی که او در اختیارم گذاشت خدای خود را در زندگی پیدا کنم و دینم را مستقیماً از او بگیرم و بیاموزم. دینی که هر لحظه با تازه شدن امور دنیا تازه می شود و کهنگی و فرسودگی در آن هیچ راه ندارد. 
در این دین که نام خدایش رحمن و شهرتش رحیم است عدالت و مهربانی مهم ترین راهکار او برای بندگان و دوستدارانش است و بندگان و دوستدارانش می توانند در هر لحظه با او در ارتباط باشند و جزئيات بندگی را با الهام از او دریافت نموده و بکار بندند. 

همچنین از حضرت علی علیه السلام و همه فرزندان پاک و بزرگوارش و از همه دیگر دوستداران خدا مانند مولانا که دین خود را مستقیماً از خداوند دریافت کرده و به آن عمل کرده اند سپاسگزاری و قدردانی می کنم. همه این بزرگواران راه سخت و دشوار زندگی را برای من آسان و هموار کرده و من امروز با راهنمائی آنان است که توانسته ام زندگی ام را به بهترین وجه ممکن ساماندهی و مدیریت کنم. 

عدالت و مهربانی برای من و همه دوستداران خدا افتخاری بزرگ و حداقل طاعت و بندگی است که در پاسخ به موهبت بزرگ زندگی انجام می دهیم. اما همین عدالت و مهربانی که مهم ترین راهبرد زندگی برای بشر است برای غیر دوستداران خدا بسیار سخت و دشوار است. و لذا نیازمند گذشت و مهربانی از طرف دوستداران خدا به آنهاست. باید در ارتباطات و مناسبات بین دوستداران خدا و غیر دوستداران خدا، دوستداران خدا با مهربانی و گذشتن از بخشی از حقوق خود سعی کنند رضایت آنها را بدست آورند تا زندگی همه مردم بسامان گردد. 

خداوند به دوستداران خود عدالت و مهربانی را بصورت توامان توصیه و تأکید فرموده است. 

ان الله یامر بالعدل و الاحسان (قرآن)