کتاب میان نامه ها منتشر شد

🔷 منتشر شد

Image for post
Image for post

📙 کتاب "میان نامه‌ها" مجموعه اشعار "تنها محمد" شاعر کُرد عراقی ساکن کاردیف پایتخت کشور ولز و با ترجمه‌ی "#سعید_فلاحی" (#زانا_کوردستانی) و ویراستاری #لیلا_طیبی (رها) چاپ و منتشر شد.

📢 این کتاب با هزینه و همت #انتشارات_هرمز، و زحمات هنرمند ارژمند جناب آقای #شهرام_فروغی_مهر، در مرداد ۱۴۰۲، به دوستداران شعر و ادبیات عرضه شده است.


🔷 اشعار "تنها محمد" برای نخستین بار در ایران به فارسی ترجمه و منتشر شده است.

 

■□■
 

🔷 منتشر شد

📙 کتاب "میان نامه‌ها" مجموعه اشعار "تنها محمد" شاعر کُرد عراقی ساکن کاردیف پایتخت کشور ولز و با ترجمه‌ی "#سعید_فلاحی" (#زانا_کوردستانی) و ویراستاری #لیلا_طیبی (رها) چاپ و منتشر شد.

📢 این کتاب با هزینه و همت #انتشارات_هرمز، و زحمات هنرمند ارژمند جناب آقای #شهرام_فروغی_مهر، در مرداد ۱۴۰۲، به دوستداران شعر و ادبیات عرضه شده است.


🔷 اشعار "تنها محمد" برای نخستین بار در ایران به فارسی ترجمه و منتشر شده است.