چند شعر کوتاه از زانا کوردستانی

▪چند شعر کوتاه از زانا کوردستانی

Image for post
Image for post


(۱)
با تلفن همراهش درگیرست... 
                            ***
روزهای بیشماری‌ست،
کسی سراغش را 
           نگرفته است!

(۲)
امروزه روز
به قلم پناه آورده‌ام
چرا که سرزمینم
خسته از «خون و جسد»
به تفکری نوین نیازمندست!
 
(۳)
کلاغ پیروُ،
شانه‌ی مترسک...
                         ***
هم صحبت‌های؛
-روزگارانِ خشکسالی!

(۴)
چند گِرَم حنای ناچیز،،،
سالخوردگی‌اش را پنهان می‌کرد...
اما،،،
چروک‌های چهره 
       لو می‌دادندش!

(۵)
باران؛
 -- ببار
        -- بباروُ،
تفنگ را خاموش کن!
                       ***
خوزستانِ تشنه‌،
خون نمی‌خواهد!

 (۶)
دلتنگ صدایت هستم...
آه پدر؛
 خوابم را بیفروز!

(۷)
پروانه‌ی دلباخته؛ 
با جنونی عاشقانه،
  خودش را به آتش شمع زد...
                             ***
چه انتحار شجاعانه‌ای!

(۸)
من به تو نیاز دارم!
مثل:
[خوزستان]،
               --به آب!

 (۹)
کابوسِ خشکسالی،
گلوی "کارون" را می‌فِشُرَد..
                       ***
آه خوزستان!


#زانا_کوردستانی