چند شعر کوتاه از زانا کوردستانی

▪چند شعر کوتاه از زانا کوردستانی

 

(۱)

با،،،
لاله‌های سرخ،
[محصورِ سیم‌خاردار]
پیامی‌ست!
                             ***
--تو، هم می‌شنوی؟!


(۲)
سَرِ کوچه،
آذین بسته‌اند.
                          ***
دریغ از:         
         شهید!


(۳)
روسری‌ات را
محکم گره بزن.
بگذار
این بادِ وحشی؛
   --خانه خرابم نکند!.
 

(۴)
آه آزادی، آزادی:
به دنبالِ تو
   یک نفس خواهم دوید!

                   
(۵)
نی‌لبک می‌زند و،
هی می‌کند
گوسفندان و آرزوهایش را
--چوپانِ کوچک!


(۶)
در میدانِ نبرد
درخت سرو
هنوز پا برجاست.


(۷)
جوخه‌ی اعدام؛
در خوابی آشفته
به تفنگش تکیه داده‌ست...
                              ***
لعنت به:
--اطاعتِ کورکورانه!

                   
(۸)
آه،
ای گاوِ سمینتال!
وقتِ نشخوار
به کدام سو شاخ می‌زنی؟
 

(۹)
رو به آسمان آبی خوابیده
 --رازقی.
                        ***
پهلو به پهلوی سبزه!
 

#زانا_کوردستانی