مجموعه اشعار کوردی ۰۱

Image for post
Image for post

(۱)
هیوادار بوو؛
که له جیاتی تفەنگ،
کتێب و،
قەڵەمێکێ پێ بواێا 
تا وێنەێ باڵەندەێکی بکێشا 
لەگەڵ لەقێک زەیتوون؛
-- چه‌کمه‌بۆر!

▪︎برگردان فارسی:

…آرزو کرد،
به جای تفنگ
کتاب وُ،
قلم داشت تا
پرنده‌ای را نقش بزند
با شاخه‌ای زیتون؛
                 –سرباز!


___________________

(۲)
خۆزگا،
داهۆڵێک بواێام 
لە نێو بێسانی خەێاڵت
هەر لە بەێانی هەتا ئێواران
قاڵاوەکان نۆکێان بدا
           --له تەنیاییەکانم!!!

▪︎برگردان فارسی:

کاش،،،
مترسکی‌ بودم
پای جالیز خیالت
تا غروب‌گاهان نوک بزنند
کلاغ‌های سمج،،،
               --تنهایی‌ام را!

__________________
 
(۳)
کورپەێ خەێاڵم،
لەت لەت کردوتە.
(کەڤتار) 
ناوی دیکەی تەنیاییە!

▪︎برگردان فارسی:

به دندان کشیده،
--بره‌ی خیالم را...
"کفتار"،
نامِ دیگرِ تنهایی ست.


#زانا_کوردستانی