فرشاد عربی شاعر کامیارانی

استاد "فرشاد عربی دیزگرانی"، شاعر و معلم کردستانی، زاده‌ی سوم فروردین ماه ۱۳۵۴ خورشیدی، در یکی از روستاهای شهرستان کامیاران است.

Image for post
Image for post

ایشان دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه همدان دارد و سال‌هاست در در حال تدریس در مدارس و دانشگاه‌های استان کردستان است. در سال ۱۳۹۴، به عنوان معلم نمونه‌ی استان کردستان انتخاب و معرفی شد.

وی در سال ۱۳۷۶ با یکی از همکاران فرهنگی خود ازدواج کرد و حاصل آن دو فرزند پسر به نام‌های "محمد" و "علی" است.

ایشان مقالات پذیرفتە شده‌ی مختلفی در همایش‌های ملی و بین‌المللی دارند؛ از جمله: 
- جلوە‌هایی از شکوایەهای شخصی و اجتماعی در جلد اول دیوان حکیم نزازی قهستانی‌.
- تجلی نام‌های شاهنامه در آثار مولانا.
- بررسی نقش شعرای پارسی‌گوی اخیر کورد در تحکیم  هویت ملی و اتحاد ایرانی‌.
- مقایسە تحلیلی حکایاتی از ملانصرالدین با برخی از ماجراهای عقلای مجانین در مثنوی‌های عطار (همایش بین‌المللی ملانصرالدین هوجا در ترکیە) 
- مشترکات شکسپیر و حافظ در مقولەی عشق (منتشر شده در مجله‌ی شروه) 
- تاثیر قرآن و حدیث در گلشن راز شبستری (منتشر شده در مجله‌ی شروه) 
- اهداف کاربردی قرآن و حدیث در ادب فارسی؛ با تکیە بر کتاب گلشن راز شبستری (منتشر شده در مجله‌ی شروه(
- سماع در اللمع سراج و مثنوی مولوی (منتشر شده در مجله‌ی شروه) 
و...

از ایشان تاکنون کتاب "از خان و نان تا خون و جان" (با موضوع مولاناشناسی و حیات معنوی انسان از دیدگاه مولانا) چاپ و منتشر شده است. 
             

▪︎نمونه‌ی شعر:
(۱)
ای کاش که این غصه فراموشم باد
یک جرعه‌ی الهام خدا نوشم باد 
ای کاش که هر وقت دلم می‌گیرد
آسودگیِ ذکر در آغوشم باد
ایام همه بلبشوی بیهوده است 
هر گوشه جوانی به غمی فرسوده است 
پیری که نصیحتم کرد بگفت:  
از راز جهان کسی گره نگشوده است.
     
   
گردآوری و نگارش:
#زانا_کوردستانی