علیرضا سعادتی راد

استاد "علیرضا سعادتی‌راد" شاعر کوتاه‌سرای خراسانی زاده‌ی یک خرداد ماه ۱۳۴۹ خورشیدی در مشهد است.
ایشان که دیپلم ادبیات دارند، مدتی نیز در روزنامه‌ی خراسان فعالیت ادبی داشته است.

Image for post
Image for post


▪نمونه‌ی شعر:
(۱)
فقط صدای خش‌خش بود
تلاش برگ‌های پاییزی
برای گرفتن موج بهار

(۲)
در آرزوی دریا 
همسفر رودخانه شد  
برگی که پاییز را 
بهانه‌ کرد.

(۳)
در استتار درخت  
همای سعادت نمی‌آید  
گلستان دل
می‌خواهد آشیانه کند.

(۴)
ماهی 
میهمان رودخانه بود
قلاب
میزبان او

(۵)
افزایش جمعیت 
جوخه آتش  
ردیف می‌کند 
برای زمین بی‌گناه.

(۶)
به پای قاصدک افتاد
شبنمی که شکایت گل را
به باغبان نبرد.

(۷)
یک دست  
صدا ندارد 
تجسمی از دوست دارم 
وقتی به خانه  
روا باشد.

(۸)
زاغ سیاه
چوب خورد
روشن نشد 
پرده ابهام

(۹)
هر چه بدبختی‌ست 
از دروغ‌ها می‌کشیم 
حقیقت 
شمعی‌ست 
همیشه روشن.

(۱۰)
به رویایش رسیده بود
اگر خوابش 
عمیق‌تر بود!


گردآوری و نگارش:
#زانا_کوردستانی 
 

@1970alireza