عبدالعظیم عربی شاعر ماهشهری

زنده‌یاد "عبدالعظیم عربی" شاعر، معلم و فوتبالیست پیشکسوت خوزستانی زاده‌ی سال ۱۳۲۸ خورشیدی، در بندر ماهشهر و ساکن بندر امام‌خمینی است.

Image for post
Image for post

وی در دهه‌ی پنجاه، عضو تیم منتخب فوتبال بندر ماهشهر بود و سال‌ها به عنوان معلم ورزش در مدارس بندر امام خمینی انجام وظیفه می‌کرد.

وی ۷ مهر ۱۴۰۱، به دلیل بیماری داخلی، درگذشت.

از این شاعر خوزستانی که از ۵۸ سالگی سرودن شعر را آغاز کرده بود، سه مجموعه شعر به نام‌های: شمیم عشق، نسیم عشق و طنین عشق به چاپ رسیده است.


گردآوری و نگارش:  
#زانا_کوردستانی

 

 

■□■
 

زنده‌یاد "عبدالعظیم عربی" شاعر، معلم و فوتبالیست پیشکسوت خوزستانی زاده‌ی سال ۱۳۲۸ خورشیدی، در بندر ماهشهر و ساکن بندر امام‌خمینی است.

وی در دهه‌ی پنجاه، عضو تیم منتخب فوتبال بندر ماهشهر بود و سال‌ها به عنوان معلم ورزش در مدارس بندر امام خمینی انجام وظیفه می‌کرد.

وی ۷ مهر ۱۴۰۱، به دلیل بیماری داخلی، درگذشت.

از این شاعر خوزستانی که از ۵۸ سالگی سرودن شعر را آغاز کرده بود، سه مجموعه شعر به نام‌های: شمیم عشق، نسیم عشق و طنین عشق به چاپ رسیده است.


گردآوری و نگارش:  
#زانا_کوردستانی