جدول کلمات متقاطع

جدول کلمات متقاطع شماره ۱۲ 
کلاسیک ۷*۷
طراح: زانا کوردستانی

Image for post
Image for post

▪افقی:
۱. میراث‌دار یوگسلاوی سابق 
۲. پرچم و بیرق - رایحه 
۳. ریسمان دلو 
۴. ارشاد و راهنمایی 
۵. ناقل طاعون 
۶. دریاچه‌اى در اسکاتلند - توقف و درنگ 
۷. گل قهوه‌چی‌ها


▪عمودی:
۱. شکیبایی - قله‌ای در استان فارس
۲. بن و بیخ - چاشنی سالاد
۳. داداش 
۴. سقف دهان - صدمه و آسیب 
۵. ماده‌ای که به عقیده قدما می‌توانست مس را تبدیل به طلا کند 
۶. مایه‌ی حیات - اسب سرکش و رام ناشدنی 
۷. حرف خوردنی - باران زمستانی


طراح: #زانا_کوردستانی

 

 

■■■
 

جدول کلمات متقاطع شماره ۱۲ 
کلاسیک ۷*۷
طراح: زانا کوردستانی

 

▪افقی:
۱. میراث‌دار یوگسلاوی سابق 
۲. پرچم و بیرق - رایحه 
۳. ریسمان دلو 
۴. ارشاد و راهنمایی 
۵. ناقل طاعون 
۶. دریاچه‌اى در اسکاتلند - توقف و درنگ 
۷. گل قهوه‌چی‌ها


▪عمودی:
۱. شکیبایی - قله‌ای در استان فارس
۲. بن و بیخ - چاشنی سالاد
۳. داداش 
۴. سقف دهان - صدمه و آسیب 
۵. ماده‌ای که به عقیده قدما می‌توانست مس را تبدیل به طلا کند 
۶. مایه‌ی حیات - اسب سرکش و رام ناشدنی 
۷. حرف خوردنی - باران زمستانی


طراح: #زانا_کوردستانی

 

▪جواب‌ها:

 

▪جواب‌ها:

Image for post
Image for post