برگردان شعرهایی از چنار علی

▪برگردان شعرهایی از چنار علی شاعر کرد عراقی

Image for post
Image for post


(۱)
نام زیبای تو!
آواز لب‌های من است.


(۲)
دلم
برگ برگ می‌ریزد،
آخ، پاییز برگ‌ریزم بی تو!


(۳)
نمی‌گویم که دلتنگ توام،
فقط از تو می‌نویسم،
اندک زمانی، خودم می‌شوم!


(۴)
ای پیری!
گریبانم را رها کن،
کم بهانه بگیر،
کاش هرگز تو نمی‌آمدی.


(۵)
فصل‌ها،
روز و شبشان یکی شده‌ست
در تمنای بودنت!


(۶)
می‌شنوی صدای قلبم را؟!
ببین چه با اشتیاق 
تو را می‌خواند.


(۷)
از عشق توست 
که اینچنین 
زندگانی 
سر سازگاری با ما دارد!


(۸)
خوش به حالت!
هر کجا که چشم می‌گردانم
تنها تو را می‌بینم!.


(۹)
تو بگو،
هنوز من،
جای خواب و خیالاتت را گرفته‌ام؟!


(۱۰)
در همه حال،
میان تنهایی گم می‌شوم
بی تو!


(۱۱)
صد سال هم عمر کنم
بی تو،
هیچ نزیسته‌ام!


(۱۲)
آیا
تو هم مانند منی؟!
از خودت تهی هستی!


شعر: #چنار_علی 
برگردان: #زانا_کوردستانی