برگردان اشعاری از زانا کوردستانی به زبان هورامی

برگردان چند شعر #زانا_کوردستانی به زبان هورامی توسط #سیدفریدسلیمی / ۲


(۱) 
شاعری یک لاقبایم وُ،
شعرهایم،
کفاف دوست داشتنت را،
نمی‌دهد!

شاعریه اَله‌کینا
شعره‌کام که‌من  
په‌ی وه‌شه‌ویسی تو


(۲)
پروانه نیستم
اما سال‌هاست
دورِ تو می‌چرخم؛
وجودت 
شمعی است روشن.

په‌روانه نیه‌نا  
بلام سالاو سالین 
ده‌و روو تو مَه‌گی‌لو  
تو هنی 
پسه‌نه شمعی‌یه روشِن.


(۳)
چشم‌های من
سفره انداخته‌اند!
بیا…
پیش از آنکه بیات شود
نگاه تازه‌ام.

چه‌مه‌کام 
سفره‌شا وسته‌ن
بو...
وه‌ر چانه‌که کونه بو  
تماشا تازه‌کیم.


(۴)
چه توفیری دارد
برای زندانی
رنگ لباسش سفید باشد 
یا سرخ
همین کافی‌است 
که بدانی
روزگارش سیاه‌است.

چه فه‌رقی‌یه‌ش  
هن پی زندانی 
ره‌نگو گجیه‌کیش چه‌رمه بو 
یام سوور   
حه‌ر اینه به‌سن زانو 
روژگارش سیاوَن.


(۵)
چشم در چشمِ
پنجره‌های شهر شده‌ام؛
اما تو
پشت هیچ پنجره‌ای نیستی!

چه‌م جه چه‌مو 
ده‌لاقکاو شاری بیه‌نا  
وه لیم تو 
په‌شتو حیچ ده‌لا‌قی‌یه‌وه نیه‌نی!


(۶)
کاش،
مترسکی‌ بودم
پای جالیز خیالت
تا غروب‌گاهان نوک بزنند
کلاغ‌های سمج،
    تنهایی‌ام را!

خوه زگایا  
مته‌رسه‌گیه بیانی 
پاو خیاله‌کاو  
تا ویره گاوا نوک شا ده لایا 
قالاوه‌کا جه ته‌نیاییم!


(۷)
کلبه‌ای دارم
خیس از خاطراتت!
سال‌هاست
که از سقفش
یادِ تو می‌چکد!
              ■
یانیه‌ام هن  
ته‌ر جه بیره‌وری تو!
سالاو سالین 
که سه‌قفه‌کیش 
یاوو تو مه‌تکو.
 
 


شعر: #زانا_کوردستانی
برگردان هورامی: #سیدفریدسلیمی

 

 

*پ.ن:
هورامی (اورامی) یکی از گویش‌های شاخه‌ی گورانی زبان کوردی است.