برگردان اشعاری از تنها محمد توسط زانا کوردستانی

▪چند شعر از تنها محمد (تەنیا محمد) شاعر کورد عراقی ساکن ولز


(۱)
حتی با فراموش کردنم،
یاد نمی‌گیرم، 
فراموش کردنت را.


(۲)
نمی‌دانم جای خالی تو را،
به چه چیز تشبیه کنم،
اما خوب می‌دانم 
با هفت میلیارد انسان و 
تمام ستارگان هم پر شدنی نیست.

Image for post
Image for post


(۳)
هر روز میان غم و غصه‌ی نبودنت،
سخت‌تر از آنان می‌میرم
که در حوادث مرده‌اند.


(۴)
بنگر که وسایل فراموش کردنت
چقدر ساده و زیاد است:
مرده‌شور و 
تابوت و 
یک متر زمین!

Image for post
Image for post


(۵)
در شهر ما، هر کس که می‌میرد
آن‌قدر از او تعریف و تمجید می‌کنند،
که از خودت می‌پرسی: 
-- آیا فرشته‌ای نبود؟!


شعر: #تنها_محمد 
برگردان: #زانا_کوردستانی