اشعار کوردی ۱۰ زانا کوردستانی

▪سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

 


(۱)
هەموو شەوێ 
شێعرەکانم ماچ ئەکەم! 
بەو هیوایە 
کە لە بەر خۆتەوە بیڵێ یتەوە!
  
◇ برگردان فارسی;

هر شب شعرهایم را می‌بوسم
به آن امید که تو زمزمه‌یشان کنی!


(۲)
دەمم وەک چەکێک  
ئامادەیە بۆ 
لەسەریه‌ک ماچ کردنت...  
تا ماچت نەکەم چەکەم دانانم!

◇ برگردان فارسی:

دهانم مانند تفنگی آماده‌ی بوسیدنت است
تا نبوسمت اسلحه را زمین نمی‌گذارم!


(۳)
تۆ کە نیت،
مێشکم وەکوو ژنێکی نەزۆکە!  
ناخی شێعرەکانم 
پڕە وشەگەلێکی نیوەچڵ.  

◇ برگردان فارسی:

تو که نیستی، ذهنم زنی نازاست
شعرهای ناقص در بطن دارد!
 

#زانا_کوردستانی
 

 

 

■□●□■
 

 

 

▪سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

 


(۱)
هەموو شەوێ 
شێعرەکانم ماچ ئەکەم! 
بەو هیوایە 
کە لە بەر خۆتەوە بیڵێ یتەوە!
  
◇ برگردان فارسی;

هر شب شعرهایم را می‌بوسم
به آن امید که تو زمزمه‌یشان کنی!


(۲)
دەمم وەک چەکێک  
ئامادەیە بۆ 
لەسەریه‌ک ماچ کردنت...  
تا ماچت نەکەم چەکەم دانانم!

◇ برگردان فارسی:

دهانم مانند تفنگی آماده‌ی بوسیدنت است
تا نبوسمت اسلحه را زمین نمی‌گذارم!


(۳)
تۆ کە نیت،
مێشکم وەکوو ژنێکی نەزۆکە!  
ناخی شێعرەکانم 
پڕە وشەگەلێکی نیوەچڵ.  

◇ برگردان فارسی:

تو که نیستی، ذهنم زنی نازاست
شعرهای ناقص در بطن دارد!
 

#زانا_کوردستانی