اشعار کوردی ۰۴ زانا کوردستانی

اشعار کوردی ۰۴ زانا کوردستانی

 

(۱)
دە‌بێ ئه‌ویندار ببین وُ
ئه‌ویناداریش بمێنین
ئەویندارم!
شاخان و لەیلان کۆردستان
گۆڤاهی منن!.

▪برگردان فارسی:

می‌گوید: عاشق باش و عاشق بمان
عاشقم!کوه‌ها و دشت‌های کردستان
شاهد من‌اند!.

 

Image for post
Image for post(۲)
دڵ ته‌نگی
مِردنێ یه‌کجاری داپیرە
ئەوەندە تاڵ بوو بۆ ئێمه
ئە‌وە‌ندە‌یش کۆژنە بوو
ـ بۆ باپیر…

▪برگردان فارسی:

دلتنگی
مرگ ناگهانی مادربزرگم بود
آنقدر که سخت برای ما بود
همان اندازه هم مرگ‌آور بود برای پدربزرگ...


#زانا_کوردستانی

 

Image for post
Image for post

اشعار کوردی ۰۴ زانا کوردستانی

 

(۱)
دە‌بێ ئه‌ویندار ببین وُ
ئه‌ویناداریش بمێنین
ئەویندارم!
شاخان و لەیلان کۆردستان
گۆڤاهی منن!.

▪برگردان فارسی:

می‌گوید: عاشق باش و عاشق بمان
عاشقم!کوه‌ها و دشت‌های کردستان
شاهد من‌اند!.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(۲)
دڵ ته‌نگی
مِردنێ یه‌کجاری داپیرە
ئەوەندە تاڵ بوو بۆ ئێمه
ئە‌وە‌ندە‌یش کۆژنە بوو
ـ بۆ باپیر…

▪برگردان فارسی:

دلتنگی
مرگ ناگهانی مادربزرگم بود
آنقدر که سخت برای ما بود
همان اندازه هم مرگ‌آور بود برای پدربزرگ...


#زانا_کوردستانی