چند شعر از رها فلاحی به زبان کردی

▪ترجمه‌ی چند شعر از #رها_فلاحی به کردی


(۱)
با کوو هه‌ڵ‌دەکات 
دارەکان سەما دەکەن!
لە نێوانی ئەم سەما،
گێجەگیج بەشێ گەڵاکانە...

(۲)
باوکه‌گیان،
دەستەکانت پیتیکیان نیە!
            -- گرتنیان هەیە!

(۳)
مانگ وا کوو خوتوو و رازا،
پت‌پت و تروسکایی ئەستێرەکان،
تەنیا دڵخۆشی ئاسمان گڕیا.

(۴)
شەو ئەستێرەکان ئەدرەوشەن،
بەڵام چاوەکانی تۆ 
                -- دیتنیان هەس!

(۵)
کابۆکی لە نێوانی شیعرەکانم‌دا 
هێللانە کەردووە!
ئەمن باڵ‌دەگەرمەوە...


#رها_فلاحی 
برگردان اشعار: #زانا کوردستانی 

 

▪ترجمه‌ی چند شعر از #رها_فلاحی به کردی


(۱)
با کوو هه‌ڵ‌دەکات 
دارەکان سەما دەکەن!
لە نێوانی ئەم سەما،
گێجەگیج بەشێ گەڵاکانە...

(۲)
باوکه‌گیان،
دەستەکانت پیتیکیان نیە!
            -- گرتنیان هەیە!

(۳)
مانگ وا کوو خوتوو و رازا،
پت‌پت و تروسکایی ئەستێرەکان،
تەنیا دڵخۆشی ئاسمان گڕیا.

(۴)
شەو ئەستێرەکان ئەدرەوشەن،
بەڵام چاوەکانی تۆ 
                -- دیتنیان هەس!

(۵)
کابۆکی لە نێوانی شیعرەکانم‌دا 
هێللانە کەردووە!
ئەمن باڵ‌دەگەرمەوە...


#رها_فلاحی 
برگردان اشعار: #زانا_کوردستانی

 

 

Image for post
Image for post