مجموعه اشعار هاشور ۳۹

مجموعه هاشور ۳۹ #سعید_فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی متخلص به زانا کوردستانی شاعر، نویسنده و هنرمند هنرهای تجسمی است که حدود پنج جلد کتاب شعر و یک مجموعه داستان در کارنامه‌ی ادبی خود دارد.

کتاب های چشم‌های تو - گنجشک‌های شهر هم عاشقانه نگاهت می کنند - عشق از چشمانم چکه چکه می ریزد - عشق پایکوبی می کند - ریشه های عطف - دیوانه و...


(۱)

پژواکِ رد پای توست؛
آرامشِ 
--سنگ فرش خیالم!--

ـــــــــــــــــــــــــــ

(۲)

تقویم
ماه‌هاست
نیامدن‌ات را
به رخ‌ام می‌کشد.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(۳)
تک درختی متروکم،
مطرودِ بیابان حتا!
                         ***
بودنم بی تو، پدر!
معنای پوچی نمی‌دهد؟


#سعید_فلاحی (زانا کوردستانی)
#کتاب_چشم_های_تو