سه شعر کوتاه از رها فلاحی

▪چند شعر هاشور از رها فلاحی

 

(۱)
ماه که خوابید،
سوسوی ستاره‌ها،
تنها دلخوشی آسمان شد.
 

(۲)
شب، ستاره‌ها می‌درخشند،
اما چشم‌های تو
                  --دیدنی‌ست!.
 

(۳)
مداد رنگی‌هایم،
رنگ به رنگ 
می‌کشم بر کاغذ...
مداد سیاه می‌خندد!
آه،،،
دنیا به اندازه کافی سیاه‌ست،
                  -- "از تو بیزارم"...
 

#رها_فلاحی

 

■■■
 

 

▪چند شعر هاشور از رها فلاحی

 

(۱)
ماه که خوابید،
سوسوی ستاره‌ها،
تنها دلخوشی آسمان شد.
 

(۲)
شب، ستاره‌ها می‌درخشند،
اما چشم‌های تو
                  --دیدنی‌ست!.
 

(۳)
مداد رنگی‌هایم،
رنگ به رنگ 
می‌کشم بر کاغذ...
مداد سیاه می‌خندد!
آه،،،
دنیا به اندازه کافی سیاه‌ست،
                  -- "از تو بیزارم"...
 

#رها_فلاحی

 

 

 

 

■■■▪چند شعر هاشور از رها فلاحی

 

(۱)
ماه که خوابید،
سوسوی ستاره‌ها،
تنها دلخوشی آسمان شد.
 

(۲)
شب، ستاره‌ها می‌درخشند،
اما چشم‌های تو
                  --دیدنی‌ست!.
 

(۳)
مداد رنگی‌هایم،
رنگ به رنگ 
می‌کشم بر کاغذ...
مداد سیاه می‌خندد!
آه،،،
دنیا به اندازه کافی سیاه‌ست،
                  -- "از تو بیزارم"...
 

#رها_فلاحی