تحولی بزرگ در خدمات برش ام دی اف با اپلیکیشن کارگاه من

اپلیکیشن کارگاه من
اپلیکیشن کارگاه من
اپلیکیشن کارگاه من

اپلیکیشن کارگاه من ٬ ابزاری هوشمند جهت افزایش درآمد ٬ مدیریت سفارشات ٬ کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مشتریان هر آنچه

شما در کسب و کار خود برای افزایش رضایت مشتریان ٬ فرآیندها و ارتباطات خود نیاز دارید


اپلیکیشن کارگاه من با ارائه قابلیت های :

1.دارای الگو های طراحی انواع یونیت کابینت
2.تبدیل اندازه ی یونیت کابینت به قطعات آماده ی برش با جزئیات کامل قطعات
3.قابلیت درج سایز قطعات و انواع خدمات برش ، نوار ، فارسی و ...
4.قابلیت ارئه ی نقشه ی برش اجرایی با درج انواع خدمات قطعات
5.ارائه ی ریز اندازه های کلیه ورق های سفارش به تفکیک انواع خدمات توضیحات یونیت یا توضیحات ثبت شده ی توسط مشتری
6.ارئه ی فرم کاردکس (جزئیات کامل ورق های سفارش به تفکیک انواع خدمات تعداد ورق ، متراژ نوار و فارسی و...)
7.ارائه ی اکسل ریز اندازه های سفارش به تفکیک انواع ورق و کلیه جزئیات قطعات
8.قابلیت ارسال اندازه ها و کلیه اطلاعات سفارش به مراکز خدمات برش و ... بر اساس استان یا نزدیکترین ها ، دستگاه برش و سایر ماشین آلات
9.قابلیت ویرایش سفارش
10.قابلیت مشاهده ی خدماتی های فعال در اپلیکیشن کارگاه من
11.قابلیت مشاهده ی پیش فاکتور سفارش و نقشه های نهایی برش در صورت ارسال سفارش به مراکز خدماتی
12.ثبت انواع سایز ورق های موجود در بازار و وارد کردن اندازه ی دلخواه ورق
13. امکان ذخیری سازی ٬ اشتراک گذاری برای همکار ٬ بایگانی و مدیریت انوع سفارشات به صورت همزمان
14.دسترسی آسان(در هر زمان و در هر مکان به کلیه اطلاعات پروژه خود دسترسی دارید)