آیا اتوماسیون باعث افزایش نرخ بیکاری می شود؟

در طول تاریخ همواره اتوماسیون و ماشینی شدن صنایع ترس از بیکاری را در بین جوامع برانگیخته است. حتی اگر اثبات شود که فناوری با گذشت زمان خالق شغل بوده است باز هم عده ای نسبت به آن بدبین هستند. با این حال با هر موج نوآوری اعتقاد بر این است که عقل متعارف به این نتیجه بازمی‌گردد که: "اتفاقات در حال وقوع در این دوره با بقیه زمان‌ها متفاوت است".

اما این بخش دارای دو نکته تاریخی است که توسط کسانی که از تأثیر اتوماسیون به ویژه رباتیک و هوش مصنوعی (AI) انتقاد می‌کنند، نادیده گرفته می شوند.

1- اتوماسیون می‌تواند دستمزد را افزایش دهد.
2- اتوماسیون می‌تواند فعالیت غیر بازاری را به فعالیت تجاری تبدیل کند.
 در طی 30 سال تا اوایل دهه 1970، درصد مزارع دارای تراکتور از حدود 20 درصد به بیش از 80 درصد افزایش یافت، همانطور که در زیر نشان داده شده است. از آنجا که كشاورزی 21.5 درصد مشاغل آمریكا را در دهه 1930 به خود اختصاص داده بود، تغییر در سمت تراكتورسازی باعث ترس از بیكاری گسترده و افسردگی شد.

نسبت استفاده از تراکتورها به حیواناتی چون اسب و قاطر در کشاورزی از سال 1920تا 1970
نسبت استفاده از تراکتورها به حیواناتی چون اسب و قاطر در کشاورزی از سال 1920تا 1970
نسبت استفاده از تراکتورها به حیواناتی چون اسب و قاطر در کشاورزی از سال 1920تا 1970

تغییر از چارپا به تراکتور باعث رونق بهره وری نیروی کار یا تولید در ساعت کار شد. در سال 1945 برای تولید 100 پوند پنبه با دو قاطر، یک کشاورز مجبور بود 42 ساعت کار و نزدیک به نیم هکتار زمین را اختصاص دهد. سی سال بعد در سال 1975 مزارع دارای تراکتور همان مقدار پنبه را با فقط 2.5 ساعت کار و کمتر از 0.25 هکتار زمین تولید کردند. همانطور که در زیر نشان داده شده است. به عبارت دیگر، بهره وری نیروی کار بیش از 17 برابر شده است.

از سال 1945 تا 1975 بهره وری نیروی کار بیش از 17 برابر شده است.
از سال 1945 تا 1975 بهره وری نیروی کار بیش از 17 برابر شده است.
از سال 1945 تا 1975 بهره وری نیروی کار بیش از 17 برابر شده است.

اتوماسیون کشاورزی مشاغل را با ارزش و دستمزد بالاتری را ایجاد کرد. به لطف تراکتور، دستمزد واقعی مزرعه از دهه 1940 تا اوایل 1970 بیش از 76٪ افزایش یافته است، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

دستمزد واقعی مزرعه از دهه 1940 تا اوایل 1970 بیش از 76٪ افزایش یافته است
دستمزد واقعی مزرعه از دهه 1940 تا اوایل 1970 بیش از 76٪ افزایش یافته است
دستمزد واقعی مزرعه از دهه 1940 تا اوایل 1970 بیش از 76٪ افزایش یافته است

با این حال منتقدان سعی کردند موضوع را تغییر دهند و در عوض روی کاهش کل ساعت کار تمرکز کنند. در واقع بین سالهای 1950 و 1975، اشتغال كل كشاورزی آمریكا از حدود 10 میلیون نفر به 4 میلیون نفر كاهش یافت اما 82٪ از 6 میلیون "شغل از دست رفته" مربوط به كارگران خانواده بدون حقوق بود که فرصت جستجو و یافتن شغل با حقوق را داشتند.  همانطور كه در زیر نشان داده شده است.

نسبت کارگران با حقوق به کارگران بدون حقوق در یک خانواده
نسبت کارگران با حقوق به کارگران بدون حقوق در یک خانواده
نسبت کارگران با حقوق به کارگران بدون حقوق در یک خانواده

این پویایی کارگری محدود به کشاورزی نبوده است. اتوماسیون، نیروی کار "پرداخت نشده" را به نیروی کار در صنایع دیگر تبدیل کرده است. به عنوان مثال ماشین لباسشویی از زمان پرداخت نشده برای تمیز کردن لباس درآمد کسب کرد. در آینده و همانطور که در زیر نشان داده شده است اتوماسیون خدمات غذایی احتمالاً فعالیت غیر بازاری مرتبط با خرید مواد غذایی و تهیه / پاکسازی غذا را به گزینه های تحویل غذایی مقرون به صرفه تبدیل می‌کند.

Image for post
Image for post

حمل و نقل احتمالاً به همان پویایی ارائه می شود زیرا زمانی که شخص در سفر است "پرداخت نشده" است. در ایالات متحده، تقریباً 1.1 میلیون راننده حرفه ای تاکسی و 225 میلیون راننده «غیرحرفه ای» تقریباً 0.70 دلار در هر مایل برای کار با اتومبیل خود هزینه می کنند. تحقیقات نشان می دهد با برخورداری از شبکه‌های اپراتور از راه دور در گوشه و کنار شبکه‌های تاکسی مستقل می‌توانند خدمات حمل و نقل را فقط با 0.25 دلار در هر مایل ارائه دهند و این نیاز 1.1 میلیون راننده حرفه ای را کاهش می‌دهد و 225 میلیون راننده غیر حرفه‌ای را برای خودمختاری تشویق می‌کند. در ابتدای این اتفاق تخمین زده می‌شود که تعداد اپراتورهای از راه دور لازم برای مقیاس گذاری شبکه‌های تاکسی مستقل تعداد رانندگان حرفه‌ای شاغل امروز سه برابر شود، تقریبا 3 میلیون نفر ، که همگی تریلیون ها دلار را که اکنون به عنوان فعالیت غیر بازاری طبقه بندی می شود ، تجاری می کنند. .

در حالی که اتوماسیون یک نیروی مهم اقتصادی در کاهش تورم و تسریع رشد واقعی تولید ناخالص داخلی است به نظر می‌رسد چندین روند دیگر بر نتایج 15-20 سال گذشته تأثیر داشته است. به عنوان مثا، با وجود افزایش بهره وری در تولید، دستمزد واقعی تولید کاهش یافته است، همانطور که در زیر نشان داده شده است ، شاید این به دلیل افزایش خارج از بازار پس از ورود چین به سازمان تجارت جهانی و کاهش همزمان اشتغال در اتحادیه اروپا است.

نمودار قدرت واقعی خرید و تورم
نمودار قدرت واقعی خرید و تورم
نمودار قدرت واقعی خرید و تورم

منبع: