بدون برنامه‌ریزی میشود درس خوند؟

طرح مساله

داشتن برنامه جز اصلی تمام داوطلبان موفق در کنکور است. تمامی داوطلبان باید با یک برنامه درسی به طور مرتب جلو بروند و از این طریق میتوانند به جایگاه مورد نظرشان دست پیدا کنند.

چرا داوطلبان و دانش آموزان از برنامه ریزی فرار میکنند یا بعد از یک یا دو هفته اجرای برنامه کلا بیخیال برنامه میشوند و دفتر برنامه ریزی را حذف میکنند؟

علت آن کامل گرایی به جای کمال گرایی است. دانش آموزان دنبال یک برنامه بدون نقص می گردند و می خواهند آن برنامه را به طور تمام و کمال اجرا کنند و این به هیچ عنوان قابلیت اجرا ندارد.

یکی از مهمترین اصولی که باعث موفقیت دانش آموزان در آزمونهای مختلف می شود داشتن انضباط فردی است( تعریف انضباط فردی را می توانید از اینجا مشاهده کنید.)

برنامه ریزی هم باعث به وجود آمدن انضباط فردی در دانش آموزان می شود و یکی از ابزارهای اصلی موفقیت دانش آموزان است.

توصیه و راهکار اجرایی

- برای شروع برنامه ریزی دنبال آماده شدن تمام شرایط نباشد و سعی کنید خیلی زود و سریع آن را یادداشت کنید و اجراش کنید.

- این ضرب المثل را شنیدید که میگویند: سحر خیز باش تا کامروا شوی.(باشگاه پنج صبحی ها را دنبال کن)

برنامه‌ریزی درسی
برنامه‌ریزی درسی
برنامه‌ریزی درسی

که اگر دنبال نتیجه بهتری هستید خیلی زود شروع کنید و هرچقدر زودتر شروع کنید احتمال موفقیت شما بیشتر می شود. برای برنامه ریزی هم باید خیلی زود شروع کنید و برنامه را به مرور اصلاحش کنید.

- برنامه ریزی در شروع خیلی سخت است ولی به مرور به یک عادت برای شما تبدیل می شود.

- هرچقدر برنامه شما ساده تر باشد و دست و پا گیر نباشد احتمال اجرای آن بیشتر است. پس تا می توانید برنامه را ساده بنویسید. البته منظورم از ساده نوشتن کم نوشتن و اجرا کردن برنامه نیست بلکه منظورم این است که دنبال نوشتن برنامه خیلی پیچیده و عجیب و غریب نباشید.

- برنامه ریزی رتبه برتر کنکور و تک رقمی قرار نیست برای همه داوطلبان موثر باشد و اتفاقا خیلی از مواقع این برنامه موثر نیست و با آن نمی توان جلو رفت. چون هر داوطلبی شرایط خودش را دارد و با توجه به همان شرایط خودش باید برنامه داشته باشد. پس به دنبال برنامه رتبه برترها نروید چون شما باید برنامه خودتان را بنویسید و اجرا کنید.

- برنامه ریزی جز اولین ابزارهای موفقیت یک داوطلب کنکوری است. پس مطمئن باشید که این قسمت از ابزار شما به هیچ عنوان قابلیت حذف شدن ندارد.

جمع بندی

- تعریف برنامه ریزی یعنی: {فرآیند تخصیص بهینه زمان با در نظر گرفتن شرایط موجود به منظور دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده که به بهترین شکل ممکن است}

- برنامه ریزی باید هم زمان هم موارد کمی(میزان ساعت مطالعه و تعداد دروس و ...) را تحت پوشش قرار دهد و هم موارد کیفی(بودجه بندی درست و پوشش نقاط ضعف و ...) را تحت پوشش خودش قرار دهد.

حرف پایانی

داشتن برنامه با کیفیت کم خیلی بهتر از نداشتن برنامه است. اگر به دنبال موفقیت هستید از همین امروز برنامه ریزی خودتان را داشته باشید و به آن پایبند باشید.

محمد رضا نادرلو(کوچ حرفه‌ای تحصیلی و آموزشی)

مرکز کوچینگ تحصیلی و آموزشی نادرلو