گره در زندگی

پس کرم کن عذر را تعلیم ده             برگشا از دست و پای من گره

                                                                        مولوی

      افتادن گره در زندگی انسان ­ها واقعیتی انکار ناپذیر است و با اصول و مبانی اعتقادی و آیات و روایات هماهنگی دارد. بدیهی است عوامل فراوانی در ایجاد گره در کارها نقش دارند. یکی از مهم­ترین عوامل شکل­ گیری گره­ ها، گناهان و ترک واجبات الهی است که موجب هموار نبودن مسیر و پیچیده­ شدن امور زندگی می ­شود. به بیان دیگر، این گره ­ها نتیجه اعمال و رفتارهای بد انسان ­ها است. بدین جهت در روایات و توصیه ­های بزرگان دینی برای گشودن این گره­ ها دستور استغفار و توسل به اهل بیت(ع) داده شده است.

     بنا بر آموزه ­های دینی با استغفار و طلب مغفرت از خداوند و توسل به اهل بیت(ع) می ­توان موانع و مشکلاتی را که با گناه و معصیت ایجاد شده است، از میان برداشت و زمینه توجه و عنایت خداوند را فراهم ساخت. ­شک نیست که گره­ گشای اصلی معشوق ازلی است. اهل بیت(ع) حکم وسیله را دارند و خواندن دعای توسل هم در این راستاست که مومنان در آن دعا چهارده مصوم(ع) را واسطه قرار می­ دهند تا با جلب توجه گره­ گشای اصلی، گره­ های زندگی باز شود.