دلبری خدا

خداوند به عنوان معشوق ازلی، دلبر است. هر روز به بهانه ­ای سر راه قرار می ­گیرد. در سختی ­ها، مشکلات و سیاهی ­ها و در لحظه ­ای که انسان باور کرده است همه چیز در یک گره ناگشودنی فرو رفته و همه راه­ ها بسته شده و همه چیز در یک حجاب سخت است، پرده را کنار می­ زند و عاشق را به تماشا می­ خواند. کار خدا دلبری است. اگر آدمی دل داشته باشد، خدا خریدار است. از هر بهانه­ ای برای نشان دادن خود استفاده می­ کند؛ فقط چشم دلی می­ خواهد که تجلی بی ­پرده او را از در و دیوار ببیند.

یار بی‌پرده از در و دیوار                در تجلی است یا اولی‌الابصار

هاتف اصفهانی