نماز

قنوت من به نماز و نیاز در این است             که عافِنا و قِنا شَرَّ ما قضیت لنا

                                                                           خاقانی

کلید در دوزخ است آن نماز                که در چشم مردم گزاری دراز

                                                                                                                        سعدی

        نماز در دین اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و هيچ عملی از اعمال دينی و افعال عبادی با آن قابل مقايسه نمی باشد. در روایات، نماز ستون دین معرفی شده است. پیامبراعظم(ص) فرمودند: «الصلوه عمود الدين ان قبلت قبل ماسواها و ان ردت رد ماسواها؛ نماز ستون دين است اگر مقبول افتد ديگر عبادات پذيرفته مي­ شود و اگر مردود گردد عبادات و اعمال ديگر پذيرفته نمی‌شوند.»(‌وسايل الشيعه، ج۳ ، ص۲۲) در روایتی دیگر به نقل از آن حضرت(ص) آمده است: «أول ما یحاسب العبد الصلاه فإن قبلت قبل ماسواها و إن ردت رد ماسواها؛ اولین چیزی که[در روز محشر] از بندگان مورد محاسبه قرار می­ گیرد، نماز است؛ اگر قبول شود بقیه اعمال هم مورد قبول واقع می­ شود و اگر رد شود بقیه اعمال هم پذیرفته نخواهد شد.»(فلاح ‏السائل، ص127)