زینب (سلام الله علیها)

زینب (سلام الله علیها)

کیست زینب؟ معنی خیرالنساء           کیست زینب؟ دختر شیر خدا

کیست زینب؟ معنی آیات طور        کیست زینب؟ معنی والشمس و نور

ما ز زینب صبر مولا دیده ایم             زینت زهرا و طه دیده ایم 

روی زینب جلوه ای از نور حق       نور حق با روی زینب منطبق

کیست زینب ؟ پاسدار کربلا         کیست زینب ؟ ترجمان هر بلا

کیست زینب ؟ گوهر شب تاب ما         کیست زینب ؟ معنی آیات لا

آه ای طفلان محزون حسین       وارثان راه پر خون حسین

بعد از این زینب نگهدار شماست       دختر زهرا کنون یار شماست

قافله سالارتان زینب شده            زین عبّادم دچار تب شده

من پرستار امام عصر خویش      من عزادار امام وقت پیش

در عزای مادرم گریان بُدم          در عزای رهبرم حیران شدم

کیستند اجساد پاره در زمین؟         کیستند این کشتگان اینچنین؟

این حسین است یا علی اکبر است؟         پس چرا این نعش اینجا بی سر است

سر کجا افتاده ای سرنیزه ها؟       سر چگونه رفت بالای شما؟

سر که با سرنیزه سنخیت نداشت         کی سر محبوب من آنجا گذاشت؟

کیست زینب؟ دختر پاک بتول         ما اراد الله بُد اورا قبول

ما اراد الله یعنی روز جنگ       صبر بر تیر و کمان و بر خدنگ

کیست زینب؟ معنی فرمانبری        تابع محض امام و رهبری

کیست زینب؟ رهبر خیل اسیر        آه ای طفل حسین دستم بگیر

ما اراد الله سختی دیدن است           ما اراد الله به غم خندیدن است

پیش ای سنگین دلان یورش برید              خیمه آل علی آتش زنید

سوختم ای اشک خاموشم نما          گشته ام فانی فراموشم نما

روح من مانده کجایم می برند            جسم بی جانم چرایم می برند؟

روح زینب روی شنها مانده است       زاده زهرا در اینجا مانده است

کیست زینب؟ معنی حبل المتین         افتخار انبیا و مرسلین

مجلس شام و بساط شرح نور         با ید بیضا در وادی طور

شرح آیات الهی با دلیل        ما ندیدیم کربلا، الا جمیل

کربلا تاریخ انوار هدی         کربلا قربانگه اهل ولا