زندگی نامه

      زندگی نامه یا بیوگرافی که به آن شرح حال، حسب حال ،سرگذشت، گزارش و ترجمه احوال، تذکره حال، نیز گفته اند شامل نوشته هایی است که در آنها رویدادهای زندگی شخصیت هایی از مشاهیر دین و دانش و بزرگان ادب و سیاست شرح داده شده است. 
     کتاب هایی نظیر سرگذشت پیامبران که برخی از آنان به نام قصص انبیا شهرت دارد یا شرح وقایع زندگی پیامبر اکرم (ص) که در فن تاریخ نویسی زبان عربی، سیره نام دارد. نظیر: سیره ابن اسحق (ف: 151 ه.ق) و سیره این هشام (ف: 218 ه.ق) با شرح حال ائمه هدی (ع) 

     زندگی نامه شهدا و کتب رجال که مشتمل بر ذکر احوال حکماء، علماء، مشایخ صوفیه است و یا ترجمه احوال شاعران که تذکره نام دارد، از نوع زندگی نامه به شمار می رود. 
      در عصر حاضر کتاب ها و مقالاتی در بزرگداشت شخصیت های مذهبی، ادبی ، علمی و . . . نوشته می شود که مشتمل بر شرح احوال و سال شمار رخدادهای عمر این شخصیتها است همراه با مجموعه مقالاتی که برخی از نویسندگان به یاد آنان در زمینه موضوعات گوناگون می نویسند. این گونه آثار با عنوان «یاد نامه» منتشر می شود نظیر: یادنامه علامه امینی، یادنامه استاد شهید مطهری، یاد نامه دکتر علی شریعتی، یادنامه علامه طباطبائی منتشر می شود. البته این آثار گاه با عناوینی مرکب از نام شخصیت مورد نظر با کلمه «نامه» چاپ می شوند؛ مانند: همائی نامه، آرامنامه و گاه به نام های دیگر نظیر: فرخنده پیام (یادگار نامه استاد دکتر غلامحسین یوسفی) منتشر می شود. همه این کتاب ها در گروه زندگی نامه طبقه بندی می شوند.
خاطره نویسی و سفرنامه نویسی هم جزئی از زندگی نامه نویسی است.